Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Jak zainstalować aplikację JW Library Sign Language na urządzeniach z systemem Windows, gdy nie masz dostępu do sklepu z aplikacjami

Jak zainstalować aplikację JW Library Sign Language na urządzeniach z systemem Windows, gdy nie masz dostępu do sklepu z aplikacjami

Jeśli nie możesz zainstalować aplikacji JW Library Sign Language na urządzeniu z systemem Windows za pośrednictwem Microsoft Store, to możesz zrobić to ręcznie za pomocą pakietu instalacyjnego JW Library Sign Language.

Zezwól swojemu urządzeniu na instalowanie aplikacji z innych źródeł:

  1. Idź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Dla deweloperów.

  2. W Trybie programisty włącz opcję „Instaluj aplikacje z dowolnego źródła, w tym ze swobodnych plików”.

Pobierz i zainstaluj pakiet instalacyjny JW Library Sign Language:

  1. Naciśnij przycisk Pobierz, by zapisać pakiet instalacyjny na dysku lokalnym.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik .zip i rozpakuj go.

  3. Otwórz folder, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Install.ps1, i kliknij Otwórz za pomocą PowerShell.

  4. Jeżeli jest to wymagane, potwierdź instalację certyfikatu podpisywania.

  5. Wiadomość z potwierdzeniem pojawi się po zakończeniu instalacji.

Systematycznie sprawdzaj, czy nie pojawiły się nowe wersje aplikacji.

  1. JW Library Sign Language otwórz zakładkę Ustawienia, by sprawdzić, która wersja aplikacji jest obecnie zainstalowana na twoim urządzeniu.

  2. Jeśli numer wersji pokazany w Ustawieniach jest niższy niż numer poniżej, pobierz i zainstaluj aplikację, korzystając z kroków podanych powyżej.

Wersja 5.1.21 (384128)