Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Najczęściej zadawane pytania — JW Library Sign Language

Najczęściej zadawane pytania — JW Library Sign Language

JW Library Sign Language działa na urządzeniach, które mają jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • Android 5.1 lub nowszy

  • iOS 12.0 lub nowszy

  • macOS z czipem M1 lub nowszym

  • Windows 10 wersja 1903 lub nowszy

Żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność JW Library Sign Language, od czasu do czasu musimy podnieść minimalne wymagania potrzebne do uruchomienia aplikacji. Dlatego zalecamy regularnie aktualizować system operacyjny swojego urządzenia. Jeśli nie możesz zaktualizować systemu do wymaganej wersji, aplikacja nadal może działać, ale będzie pozbawiona najnowszych funkcji.

 

Pobranie publikacji w JW Library Sign Language oznacza pobranie Spisu treści, czyli tytułów rozdziałów oraz ilustracji.

Kliknij przycisk Pobierz, znajdujący się u góry ekranu, żeby pobrać wszystkie filmy dla wybranej publikacji, lub kliknij przycisk Pobierz, znajdujący się obok poszczególnych filmów, żeby pobrać konkretny film.

Możliwe, że znasz kogoś, kto biegle posługuje się JW Library Sign Language i mógłby ci pomóc. Jeśli nie, to prosimy skontaktować się z Biurem Oddziału.