Jezus zbawia — w jaki sposób?

Jezus zbawia — w jaki sposób?

Biblijna odpowiedź

 Jezus zbawił wiernych ludzi, kiedy ofiarował swoje życie na okup (Mateusza 20:28). Dlatego w Biblii nazwano go „Zbawicielem świata” (1 Jana 4:14, Biblia poznańska). Powiedziano o nim również: „W nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni” (Dzieje 4:12).

 Jezus „zakosztował śmierci za każdego”, kto w niego wierzy (Hebrajczyków 2:9; Jana 3:16). Następnie został przez Boga ‛wskrzeszony z martwych’ i wrócił do nieba jako stworzenie duchowe (Dzieje 3:15). Przebywając tam, „może całkowicie wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby się za nimi ujmować” (Hebrajczyków 7:25).

Dlaczego potrzebujemy, żeby Jezus ujmował się za nami?

 Wszyscy popełniamy grzechy (Rzymian 3:23). Grzech stanowi barierę między nami a Bogiem i prowadzi do śmierci (Rzymian 6:23). Ale Jezus jest „Rzecznikiem” tych, którzy wierzą w ofiarę okupu (1 Jana 2:1, Biblia Tysiąclecia). Wstawia się za nimi u Boga — prosi Go o wysłuchanie ich modlitw i przebaczenie ich grzechów na podstawie okupu (Mateusza 1:21; Rzymian 8:34). Bóg wysłuchuje takich próśb Jezusa, bo są zgodne z Jego wolą. Posłał Jezusa na ziemię, „żeby świat został przez niego wybawiony” (Jana 3:17).

Czy żeby zostać zbawionym, wystarczy wierzyć w Jezusa?

 Nie. Oczywiście wiara w Jezusa jest niezbędna, ale to nie jedyne wymaganie (Dzieje 16:30, 31). W Biblii powiedziano: „Jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa” (Jakuba 2:26). Żeby zostać zbawionym, trzeba:

  •   Zdobywać wiedzę o Jezusie i jego Ojcu, Jehowie (Jana 17:3).

  •   Umacniać wiarę w Nich (Jana 12:44; 14:1).

  •   Dawać dowody wiary, przestrzegając Ich wymagań (Łukasza 6:46; 1 Jana 2:17). Jezus powiedział, że nie każdy, kto mówi do niego „Panie”, będzie zbawiony, ale tylko „ten, kto wykonuje wolę (...) Ojca, który jest w niebiosach” (Mateusza 7:21).

  •   Okazywać wiarę pomimo trudności. Jezus powiedział wprost: „Kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony” (Mateusza 24:13).