Młodzi ludzie wyjaśniają, dlaczego wierzą w Stwórcę.