Korzyści z ofiary Jezusa

Korzyści z ofiary Jezusa

 Każdego roku na całym świecie Świadkowie Jehowy razem z milionami zaproszonych osób wspólnie się gromadzą, żeby zgodnie z poleceniem Jezusa obchodzić Pamiątkę jego śmierci (Łukasza 22:19). Ta uroczystość pomaga nam zrozumieć, jakie znaczenie miało to, że Jezus oddał za ludzkość swoje życie. Pomaga też dostrzec, jaki wpływ jego ofiara może wywierać na nas — zarówno teraz, jak i w przyszłości (Jana 3:16).

 Niezależnie od tego, czy byłeś na ostatniej Pamiątce, czy nie, możesz odnieść korzyści ze śmierci Jezusa. W jaki sposób? Jezus uczył, że należy robić dwie ważne rzeczy:

  1.  1. Nabywaj wiedzy o Bogu i Jezusie. W modlitwie do swojego niebiańskiego Ojca Jezus powiedział: „Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

  2.  2. Żyj zgodnie z tym, czego się uczysz. Jezus podkreślił, że musimy stosować się w życiu do jego nauk. Na przykład podsumowując swoje słynne Kazanie na Górze, pochwalił tych, którzy ‛słyszą jego słowa i wprowadzają je w czyn’ (Łukasza 6:46-48). A przy innej okazji powiedział: „Skoro już to wszystko wiecie, zgodnie z tym postępujcie, a wtedy będziecie szczęśliwi” (Jana 13:17).

 Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o Bogu i Jezusie? Co pomoże ci wprowadzać w czyn to, czego się uczysz?

Kurs biblijny

 Nasz bezpłatny interaktywny kurs biblijny pomógł już wielu osobom poznać Biblię i stosować się w życiu do jej rad.

  •   Żeby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmuje ten kurs, zobacz stronę „Kurs biblijny z nauczycielem”.

  •   Żeby dowiedzieć się, jak wygląda kurs biblijny ze Świadkami Jehowy, obejrzyj film Zaczynamy studiować Biblię.

Zebrania Świadków Jehowy

 Dwa razy w tygodniu Świadkowie Jehowy spotykają się w swoich miejscach wielbienia Boga, czyli Salach Królestwa. Na tych spotkaniach lepiej poznajemy Biblię i dowiadujemy się, jak stosować w życiu jej nauki.

 Na nasze zebrania może przyjść każdy. Żeby z nich korzystać, nie musisz być Świadkiem Jehowy. W zależności od warunków możesz wziąć w nich udział osobiście lub za pomocą wideokonferencji.

  •   Żeby dowiedzieć się, czego możesz się spodziewać na naszych zebraniach, obejrzyj film Co się dzieje w Sali Królestwa?

Artykuły oraz materiały filmowe online

 Wiele artykułów oraz materiałów filmowych dostępnych na naszej stronie internetowej pomoże ci lepiej poznać nauki Jezusa i zrozumieć, jaką wartość ma jego ofiara.

 Na przykład żeby dowiedzieć się, jak to możliwe, że ze śmierci jednego człowieka odnoszą korzyści miliony osób, przeczytaj artykuły „Jezus zbawia — w jaki sposób?” oraz „Dlaczego Jezus cierpiał i umarł?” lub obejrzyj materiał filmowy Dlaczego Jezus umarł?