14-20 września

WYJŚCIA 25, 26

14-20 września
 • Pieśń 149 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (1 min)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Najważniejszy element przybytku(10 min):

  • Wj 25:9 — Jehowa przekazał Mojżeszowi projekt Arki Przymierza (it-1-P s. 130)

  • Wj 25:21 — W Arce przechowywano Świadectwo (it-1 s. 131, ak. 1)

  • Wj 25:22 — Arka miała związek z obecnością Boga (it-1 s. 131, ak. 2)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (10 min):

  • Wj 25:20 — Co najwyraźniej symbolizowała pozycja cherubów na pokrywie Arki? (it-1-P ss. 314, 315, ak. 11, 12)

  • Wj 25:30 — Czym był chleb pokładny? (it-1-P s. 320)

  • Jakie duchowe skarby dotyczące Jehowy, służby kaznodziejskiej albo czegoś innego odkryłeś we fragmencie Biblii na ten tydzień?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Wj 25:23-30 (th lekcja 5)

ULEPSZAJMY SWOJĄ SŁUŻBĘ

 • Odwiedziny — film (5 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film, a następnie zadaj pytania: Jak głosicielka okazała serdeczność i empatię? (th lekcja 12). Jak mógłbyś wprowadzić jedną z publikacji z podstawowych narzędzi do nauczania?

 • Odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. (th lekcja 8)

 • Odwiedziny (5 min lub mniej): Rozpocznij, korzystając ze schematu rozmowy. Zaproponuj jedną z publikacji z podstawowych narzędzi do nauczania. (th lekcja 11)

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 30

 • Osiągnięcia organizacji (5 min): Odtwórz film z serii Osiągnięcia organizacji przewidziany na wrzesień.

 • Potrzeby zboru (10 min)

 • Zborowe studium Biblii (30 min lub mniej): w15 15.12 3:10-18

 • Uwagi końcowe (3 min lub mniej)

 • Pieśń 77 i modlitwa