SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | RODZAJU 9-11

„Cała ziemia mówiła jednym językiem”

„Cała ziemia mówiła jednym językiem”

11:1-4, 6-9

Jehowa pomieszał język nieposłusznych ludzi w Babel i w ten sposób ich rozproszył po całej ziemi. Obecnie Jehowa zbiera wielką rzeszę ludzi ze wszystkich narodów i języków, których uczy „czystej mowy”, żeby ‛wzywali imienia Jehowy i służyli Mu ramię przy ramieniu’ (Sof 3:9; Obj 7:9). Ta „czysta mowa” to zawarta w Biblii prawda o Jehowie i Jego zamierzeniu.

Nauka nowego języka wymaga czegoś więcej niż tylko zapamiętania słówek. Obejmuje też przyswojenie sobie nowego sposobu myślenia. Podobnie gdy uczymy się czystej mowy prawdy, zmieniamy sposób myślenia (Rz 12:2). Jest to proces ciągły, dzięki czemu słudzy Boży zachowują jedność (1Ko 1:10).