20-26 stycznia

RODZAJU 6-8

20-26 stycznia
 • Pieśń 120 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (1 min)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Tak właśnie zrobił(10 min):

 • Wyszukujemy duchowe skarby (10 min):

  • Rdz 7:2 — Co najwidoczniej było podstawą podziału zwierząt na czyste i nieczyste? (w04-P 1.1 s. 29, ak. 7)

  • Rdz 7:11 — Skąd najwyraźniej wzięły się wody, które spowodowały potop? (w04-P 1.1 s. 30, ak. 1)

  • Jakie duchowe skarby dotyczące Jehowy, służby kaznodziejskiej albo czegoś innego odkryłeś we fragmencie Biblii na ten tydzień?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Rdz 6:1-8 (th lekcja 10)

ULEPSZAJMY SWOJĄ SŁUŻBĘ

 • Pierwsze odwiedziny — film (5 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film, a następnie zadaj pytania: Jak głosicielka omówiła 1 Jana 4:8? W jaki sposób głosicielki współpracowały?

 • Pierwsze odwiedziny (4 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. (th lekcja 12)

 • Pierwsze odwiedziny (4 min lub mniej): Rozpocznij, korzystając ze schematu rozmowy. Zaproponuj jedną z publikacji z podstawowych narzędzi do nauczania. (th lekcja 7)

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 26

 • Rodzinne wielbienie Boga: Noe — człowiek, który chodził z Bogiem (10 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film. Następnie zadaj pytania: Jak rodzice wykorzystali biblijny opis dziejów Noego, żeby nauczyć dzieci czegoś praktycznego? Które pomysły mógłbyś wykorzystać na swoim rodzinnym wielbieniu?

 • Potrzeby zboru: (5 min)

 • Zborowe studium Biblii (30 min): bhs 11:1-14

 • Uwagi końcowe (3 min lub mniej)

 • Pieśń 10 i modlitwa