Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ!

Propozycja: Wstąpiłem do pana, żeby powiedzieć o nieodpłatnym kursie biblijnym. Ta broszura pokazuje, jak można we własnym Piśmie Świętym znaleźć odpowiedzi na ważne pytania.

Pytanie: Czy już kiedyś czytał pan Biblię? Chętnie pokażę, jak proste są lekcje w tej broszurze. [Omów fg 2:1].

Werset: Obj 4:11

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: