SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | TYTUSA 1 DO FILEMONA 1

‛Mianuj starszych’

‛Mianuj starszych’

Tyt 1:5-9

Paweł polecił Tytusowi, żeby „w jednym mieście po drugim mianował starszych”. Ten biblijny wzorzec obowiązuje również dzisiaj, kiedy nadzorcy obwodów mianują starszych w zborach.

CIAŁO KIEROWNICZE

Zgodnie z tym wzorcem Ciało Kierownicze powierzyło nadzorcom obwodów odpowiedzialne zadanie mianowania starszych i sług pomocniczych.

NADZORCY OBWODÓW

Każdy nadzorca obwodu musi starannie i z modlitwą rozważyć zalecenia zaproponowane przez starszych, a potem zamianować mężczyzn, którzy spełniają wymagania.

ZAMIANOWANI STARSI

Po zamianowaniu starsi nadal muszą spełniać biblijne wymagania.