6-12 marca

JEREMIASZA 1-4

6-12 marca
 • Pieśń 23 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Jestem z tobą, by cię wyzwolić(10 min):

  • [Odtwórz film Wprowadzenie do Księgi Jeremiasza].

  • Jer 1:6 — Jeremiasz wzbraniał się przyjąć nowe zadanie (w11 15.3 s. 29, ak. 4)

  • Jer 1:7, 8 — Jehowa obiecał Jeremiaszowi, że udzieli mu sił i wsparcia (w05 15.12 s. 23, ak. 18; jr s. 88, ak. 14, 15)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Jer 2:13 — Jakie dwie złe rzeczy zrobili niewierni Izraelici? (w07 15.3 s. 9, ak. 8)

  • Jer 4:10 — W jakim sensie Jehowa „zwiódł” swój lud? (w07 15.3 s. 9, ak. 4)

  • Czego uczy mnie o Jehowie fragment Biblii czytany w tym tygodniu?

  • Które myśli mogę wykorzystać w służbie kaznodziejskiej?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Jer 1:4-10

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Prowadzenie rozmów w tym miesiącu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych materiału „Jak poprowadzić rozmowę”. Odtwórz każdy z filmów instruktażowych i omówcie ich najważniejsze elementy.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 149

 • Osiągnięcia organizacji (7 min): Odtwórz film z serii Osiągnięcia organizacji przewidziany na marzec.

 • Kampania zapraszania na Pamiątkę rozpocznie się 18 marca (8 min): Przemówienie nadzorcy służby oparte na materiale z miesięcznika Życie i służba z lutego 2016 roku, strona 8. Rozdaj wszystkim po jednym zaproszeniu na Pamiątkę i omów jego treść. Podaj ustalenia dotyczące opracowania terenu waszego zboru.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): ia 8:1-13

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 135 i modlitwa