10-16 maja

LICZB 30, 31

10-16 maja

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Dotrzymuj złożonej przysięgi(10 min)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (10 min):

  • Lb 30:10-12 — Skąd wiemy, że Elkana poparł przysięgę Anny dotyczącą oddania Samuela na służbę dla Jehowy? (1Sm 1:11; ia 6:17)

  • Jakie duchowe skarby dotyczące Jehowy, służby kaznodziejskiej albo czegoś innego odkryłeś we fragmencie Biblii na ten tydzień?

 • Czytanie Biblii (4 min): Lb 30:1-16 (th lekcja 5)

ULEPSZAJMY SWOJĄ SŁUŻBĘ

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 5

 • Uczmy się wytrwałości od dzieła stwórczego (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film. Potem do każdej rośliny i każdego zwierzęcia z filmu zadaj pytania: Czego to dzieło stwórcze uczy nas o wytrwałości? Jak możemy okazywać podobną wytrwałość w naszym chrześcijańskim życiu?

 • Zborowe studium Biblii (30 min): lfb 61, 62

 • Uwagi końcowe (3 min)

 • Pieśń 4 i modlitwa