Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

CZEGO UCZY BIBLIA?

Pytanie: Czy według pana można ufać Bożym obietnicom?

Werset: Liczb 23:19

Lekcja: Na tej płycie wyjaśniono co Bóg obiecuje zrobić w przyszłości (bh 3:20).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie: Czy warto interesować się Biblią?

Werset: Rzymian 15:4

Propozycja: Bóg dał nam Biblię żebyśmy mogli z niej czerpać pociechę i nadzieję.

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Lekcja: