Schematy rozmów

Schematy rozmów

●○○ PIERWSZA ROZMOWA

Pytanie: Skąd można się dowiedzieć, co przyniesie przyszłość?

Werset: Iz 46:10

Następnym razem: Jakie proroctwa biblijne spełniają się na naszych oczach?

○●○ PIERWSZE ODWIEDZINY

Pytanie: Jakie proroctwa biblijne spełniają się na naszych oczach?

Werset: 2Tm 3:1-5

Następnym razem: Co dobrego Bóg zrobi dla ludzi w przyszłości?

○○● DRUGIE ODWIEDZINY

Pytanie: Co dobrego Bóg zrobi dla ludzi w przyszłości?

Werset: Iz 65:21-23

Następnym razem: Jaką rolę odegra Syn Boży w spełnieniu tej obietnicy?