24 lutego do 1 marca

RODZAJU 20, 21

24 lutego do 1 marca
 • Pieśń 18 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (1 min)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Jehowa zawsze spełnia to, co obiecuje(10 min):

  • Rdz 21:1-3 — Sara zaszła w ciążę i urodziła syna (wp17.5-P ss. 14, 15)

  • Rdz 21:5-7 — Jehowa sprawił, że niemożliwe stało się możliwe

  • Rdz 21:10-12, 14 — Abraham i Sara mocno wierzyli, że obietnica Jehowy dotycząca Izaaka się spełni

 • Wyszukujemy duchowe skarby (10 min):

  • Rdz 20:12 — W jakim sensie Sara była siostrą Abrahama? (wp17.3-P s. 12)

  • Rdz 21:5 — Czego uczymy się od Abrahama jeśli chodzi o okazywanie cierpliwości? (w16.08 3:9, 10)

  • Jakie duchowe skarby dotyczące Jehowy, służby kaznodziejskiej albo czegoś innego odkryłeś we fragmencie Biblii na ten tydzień?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Rdz 20:1-7 (th lekcja 5)

ULEPSZAJMY SWOJĄ SŁUŻBĘ

 • Drugie odwiedziny — film (5 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film, a następnie zadaj pytania: Jak głosiciel zwrócił uwagę na praktyczną wartość wersetu? Dlaczego był to dobry przykład podtrzymania zainteresowania, które domownik okazał podczas pierwszej rozmowy?

 • Drugie odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. (th lekcja 4)

 • Studium biblijne (5 min lub mniej): bhs 3:19, 20 (th lekcja 3)

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 75

 • Sprawozdanie roczne ze służby (15 min): Przemówienie starszego. Najpierw odczytaj list z Biura Oddziału dotyczący sprawozdania z działalności w poprzednim roku służbowym. Następnie przeprowadź wywiad z wybranymi wcześniej głosicielami, którzy w zeszłym roku mieli ciekawe przeżycia w służbie.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): bhs 13:12-19

 • Uwagi końcowe (3 min lub mniej)

 • Pieśń 94 i modlitwa