SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | RZYMIAN 1-3

Nie przestawaj szkolić swojego sumienia

Nie przestawaj szkolić swojego sumienia

2:14, 15

Sumienie nas nie zawiedzie, jeśli...

  1. 1) szkolimy je zgodnie z zasadami biblijnymi

  2. 2) słuchamy go, kiedy przypomina nam te zasady

  3. 3) modlimy się o ducha świętego, żeby pomógł nam wygrać walkę z naszym niedoskonałym ciałem (Rz 9:1)