SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | 2 TESALONICZAN 1-3

Ujawnia się „człowiek bezprawia”

Ujawnia się „człowiek bezprawia”

2:6-12

Do czego nawiązywał Paweł w tych wersetach?

  • „Coś, co go powstrzymuje” (werset 6): Prawdopodobnie apostołowie

  • „Ujawnił się” (werset 6): Po śmierci apostołów odstępczy chrześcijanie ujawnili swoją obłudę religijną i zaczęli głosić fałszywe nauki

  • „Bezprawie tego człowieka (...) pozostanie tajemnicą” (werset 7): W czasach Pawła nie było jeszcze jasne, kim jest „człowiek bezprawia”

  • „Człowiek bezprawia” (werset 8): Obecnie jest to kler chrześcijaństwa

  • „Pan Jezus — ujawniając swoją obecność — zgładzi go” (werset 8): Jezus ujawni swoją obecność jako niebiański Król, kiedy wykona wyrok Jehowy na świecie Szatana, w tym na „człowieku bezprawia”

Jak te wersety zachęcają cię do gorliwego i pilnego głoszenia?