Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ!

Pytanie: Wiele osób, czytając proroctwa biblijne, ma wrażenie, jakby czytało wiadomości z gazet. Z którymi postawami wymienionymi w tym proroctwie się pan spotkał?

Werset: 2Tm 3:1, 2

Lekcja: Ta broszura wyjaśnia, dlaczego spełnianie się tego proroctwa tak naprawdę jest dobrą nowiną dla osób, które kochają Boga. [Pokaż lekcję 1, pytanie 2].

SŁUCHAJ BOGA

Pytanie: Czy uważa Pan że możemy komunikować się z Bogiem?

Werset: 2Tm 3:16

Lekcja: Bóg natchnął mężczyzn, by spisali Jego myśli. Czytając Biblię możemy niejako słuchać Boga i pozwolić, by On nas uczył. (ll 2:2)

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Lekcja: