SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | RODZAJU 31

Jakub i Laban zawierają przymierze pokoju

Jakub i Laban zawierają przymierze pokoju

31:44-53

Dlaczego Jakub i Laban usypali kopiec?

  • Dla wszystkich przechodniów miał być on symbolem przymierza pokoju zawartego przez Jakuba i Labana

  • Miał on przypominać, że Jehowa czuwa nad tym, żeby Jakub i Laban przestrzegali tego przymierza

Obecnie Jehowa chce, żeby Jego słudzy zachowywali pokojowe relacje. Jak te czynniki mogą pomóc nam zachowywać pokój z braćmi albo go przywrócić?