24-30 kwietnia

JEREMIASZA 29-31

24-30 kwietnia
 • Pieśń 151 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Jehowa zapowiedział nowe przymierze(10 min):

  • Jer 31:31 — Nowe przymierze zostało zapowiedziane setki lat naprzód (it-2 s. 528, ak. 2, 3)

  • Jer 31:32, 33 — Nowe przymierze różni się od przymierza Prawa (jr ss. 173, 174, ak. 11, 12)

  • Jer 31:34 — Nowe przymierze umożliwia całkowite przebaczenie grzechów (jr s. 177, ak. 18)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Jer 29:4, 7 — Dlaczego żydowskim wygnańcom polecono ‛zabiegać o pokój’ dla Babilonu i jak my możemy zastosować tę zasadę? (w96 1.5 s. 11, ak. 5)

  • Jer 29:10 — Jak ten werset dowodzi, że proroctwa biblijne są wiarygodne? (6/12 s. 14, ak. 1, 2)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Jer 31:31-37

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): Mt 6:10, „Uczmy innych prawdy”.

 • Odwiedziny ponowne (4 min lub mniej): Dn 2:44; Iz 9:6, 7, „Uczmy innych prawdy”.

 • Przemówienie (6 min lub mniej): w16.04 2:11-14 Temat: Naśladuj tych, którzy wytrwali.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 154

 • Przypomnienia dotyczące kongresów (15 min): Przemówienie. Przypomnij wybrane myśli z artykułów „Przypomnienia dotyczące kongresów” oraz „Kampania zapraszania na kongres” zamieszczonych w miesięczniku Życie i służba z kwietnia 2016 roku. Odtwórz film Przypomnienia dotyczące kongresów. Zachęć rodziców, żeby na odwrocie plakietki swoich dzieci napisali własny numer telefonu komórkowego. Pomoże to porządkowym skontaktować się z rodzicami, gdyby dziecko się zgubiło. Rozbudź w obecnych entuzjazm do kongresu regionalnego w roku 2017.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): ia 10:9-15

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 49 i modlitwa