SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | OBJAWIENIE 20-22

„Popatrz! Czynię wszystko nowe”

„Popatrz! Czynię wszystko nowe”

21:1-5

Jehowa obiecuje, że uczyni wszystko nowe.

  • „Nowe niebo”: Nowy rząd, który zaprowadzi na ziemi sprawiedliwość

  • „Nowa ziemia”: Społeczeństwo złożone z ludzi, którzy podporządkowują się władzy Boga i Jego prawym zasadom

  • „Wszystko nowe”: Bolesne wspomnienia spowodowane cierpieniami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi zostaną zastąpione radosnymi wspomnieniami z każdego kolejnego dnia