Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Ewangelii według Marka

Wprowadzenie do Ewangelii według Marka

Zapoznaj się z Ewangelią według Marka — dynamicznym i zwięzłym sprawozdaniem ze służby Jezusa.