Znajdź odpowiedzi na pytania powtórkowe

Znajdź odpowiedzi na pytania powtórkowe
  1. Dlaczego miłość ma większą wartość niż wiedza? (1 Kor. 8:1)

  2. Jak wzorem pierwszych chrześcijan możemy budować zbór? (Rzym. 13:8)

  3. Co poza dobrą nowiną możemy dać ludziom, których spotykamy w służbie? (1 Tes. 2:7, 8)

  4. Jak możemy przyczyniać się do budowania naszej społeczności braterskiej? (Efez. 4:1-3, 11-16; 1 Tes. 5:11)

  5. Jak możemy przejawiać miłość we wszystkim, co robimy? (1 Kor. 16:14)