Jak odnieść najwięcej korzyści z tego kursu biblijnego?

Jak odnieść najwięcej korzyści z tego kursu biblijnego?
Pokaż tekst Ukryj tekst

Poznawaj Biblię z nauczycielem: Możesz poprosić o kurs biblijny osobę, która dała ci tę broszurę, albo zrobić to za pomocą serwisu internetowego jw.org.

CZĘŚĆ POCZĄTKOWA

Przeczytaj każdy akapit, w tym wyróżnione pytania (A) oraz wersety biblijne (B), które podkreślają główne myśli. Wersety, przy których znajduje się polecenie „przeczytajcie”, należy odczytać na głos podczas omawiania lekcji z nauczycielem.

CZĘŚĆ ŚRODKOWA

Krótkie wprowadzenie (C) w części „Wniknij w temat” wyjaśnia, czego dowiesz się dalej. Nagłówki (D) wprowadzają główne punkty. Przeczytaj wersety, odpowiedz na pytania i obejrzyj filmy (E).

Zwróć uwagę na ilustracje i podpisy do nich (F). Zastanów się, jak byś zareagował na popularny pogląd zamieszczony pod nagłówkiem „Niektórzy mówią” (G).

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Lekcja kończy się „Podsumowaniem” i częścią „Sprawdź, czy pamiętasz” (H). W przeznaczonym na to miejscu wpisz datę zakończenia lekcji. Dalej podano „Cel” (I), nad którym warto pracować. „Dowiedz się więcej” (J) to lista dodatkowych materiałów, które możesz przeczytać albo obejrzeć.

Jak odszukiwać wersety biblijne

W odsyłaczach do fragmentów Biblii podano nazwę księgi (A), następnie numer rozdziału (B), a potem numer wersetu lub wersetów (C). Na przykład Jana 17:3 oznacza Ewangelię według Jana, rozdział 17, werset 3.