Uczymy się z Biblii

Wyrusz w podróż w czasie — od stwarzania, przez narodziny Jezusa aż do mającego nadejść Królestwa.

List od Ciała Kierowniczego

Jak korzystać z tej książki?

ROZDZIAŁ 1

Bóg stwarza niebo i ziemię

W Biblii czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlaczego jeszcze wcześniej, na samym początku, stworzył pewnego anioła?

ROZDZIAŁ 2

Bóg stwarza pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę

Bóg stworzył pierwszych ludzi i umieścił ich w ogrodzie Eden. Chciał, żeby tworzyli rodzinę i zamienili całą ziemię w raj.

ROZDZIAŁ 3

Adam i Ewa nie słuchają Boga

Dlaczego jedno z drzew w ogrodzie Eden było wyjątkowe? Dlaczego Ewa zjadła z niego owoc?

ROZDZIAŁ 4

Od złości do morderstwa

Bóg przyjął ofiarę Abla, ale Kaina nie. Kaina bardzo to rozzłościło i zrobił coś strasznego.

ROZDZIAŁ 5

Arka Noego

Zbuntowani aniołowie brali sobie za żony ziemskie kobiety. Ich dzieci były olbrzymami i szerzyły przemoc. Ale Noe był inny — kochał Boga i był Mu posłuszny.

ROZDZIAŁ 6

Osiem osób, które znalazły się w nowym świecie

W potopie deszcz padał 40 dni i 40 nocy. Noe i jego rodzina byli w arce ponad rok. W końcu mogli wyjść.

ROZDZIAŁ 7

Wieża Babel

Niektórzy ludzie postanowili razem zbudować miasto i wieżę, której czubek sięgałby nieba. Dlaczego Bóg sprawił, że nagle zaczęli mówić różnymi językami?

ROZDZIAŁ 8

Abraham i Sara byli posłuszni Bogu

Dlaczego Abraham i Sara zamienili życie w mieście na wędrowanie po ziemi Kanaan?

ROZDZIAŁ 9

Długo oczekiwany syn!

Jak Bóg spełni obietnicę, którą dał Abrahamowi? Którego z jego synów będzie ona dotyczyć — Izaaka czy Ismaela?

ROZDZIAŁ 10

Pamiętaj o żonie Lota

Bóg zesłał na Sodomę i Gomorę deszcz ognia i siarki. Dlaczego? I dlaczego powinniśmy pamiętać o żonie Lota?

ROZDZIAŁ 11

Próba wiary

Bóg poprosił Abrahama: ‛Weź, proszę, swojego jedynego syna i złóż go w ofierze na górze Moria’. Jak Abraham się zachowa w obliczu takiej próby wiary?

ROZDZIAŁ 12

Jakub otrzymuje dziedzictwo

Izaak i Rebeka mieli dwóch synów, bliźniaków: Ezawa i Jakuba. Ponieważ Ezaw był pierworodnym, należało mu się szczególne dziedzictwo. Dlaczego oddał je za miskę jedzenia?

ROZDZIAŁ 13

Jakubowi i Ezawowi udaje się pogodzić

Jak Jakub zostaje pobłogosławiony przez anioła? I jak udaje mu się pogodzić z Ezawem?

ROZDZIAŁ 14

Niewolnik, który był posłuszny Bogu

Józef postąpił właściwie, ale został niesprawiedliwie potraktowany. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 15

Jehowa nigdy nie zapomniał o Józefie

Chociaż Józef był daleko od rodziny, był z nim Jehowa.

ROZDZIAŁ 16

Kim był Hiob?

Hiob był posłuszny, nawet kiedy było to bardzo trudne.

ROZDZIAŁ 17

Mojżesz wybiera służbę dla Jehowy

Jako dziecko Mojżesz uniknął śmierci dzięki sprytnemu planowi swojej matki.

ROZDZIAŁ 18

Płonący krzew

Dlaczego ogień nie spalił tego krzewu?

ROZDZIAŁ 19

Pierwsze trzy plagi

Faraon sprowadził na swoich poddanych nieszczęście, bo był zbyt dumny, żeby wykonać jedno proste polecenie.

ROZDZIAŁ 20

Sześć kolejnych plag

Czym różniły się te plagi od pierwszych trzech?

ROZDZIAŁ 21

Dziesiąta plaga

Ta plaga była tak straszna, że nawet dumny faraon musiał się w końcu poddać.

ROZDZIAŁ 22

Cud nad Morzem Czerwonym

Faraon przeżył dziesięć plag. Ale jak będzie tym razem?

ROZDZIAŁ 23

Obietnica dana Jehowie

Kiedy Izraelici obozowali pod górą Synaj, złożyli Bogu szczególną obietnicę.

ROZDZIAŁ 24

Złamali obietnicę

Kiedy Bóg dawał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, Izraelici popełnili straszny grzech.

ROZDZIAŁ 25

Przybytek, w którym oddawano cześć Bogu

W tym wyjątkowym namiocie znajdowała się Arka Przymierza.

ROZDZIAŁ 26

Dwunastu zwiadowców

Jozue i Kaleb różnili się od pozostałych dziesięciu zwiadowców, którzy przeszpiegowali ziemię Kanaan.

ROZDZIAŁ 27

Zbuntowali się przeciwko Jehowie

Korach, Datan, Abiram i 250 innych osób nie przyjęło do wiadomości ważnej prawdy dotyczącej Jehowy.

ROZDZIAŁ 28

Oślica Balaama mówi ludzkim głosem

Oślica zobaczyła kogoś, kto dla Balaama był niewidzialny.

ROZDZIAŁ 29

Jehowa wybiera Jozuego

Wskazówki, które Bóg dał Jozuemu, mogą przydać się też nam.

ROZDZIAŁ 30

Rachab ukrywa zwiadowców

Chociaż mury Jerycha runęły, to znajdujący się w nich dom Rachab został nietknięty.

ROZDZIAŁ 31

Jozue i Gibeonici

Jozue pomodlił się do Boga: „Słońce, zatrzymaj się”. Czy Bóg mu odpowiedział?

ROZDZIAŁ 32

Nowy wódz i dwie odważne kobiety

Po śmierci Jozuego Izraelici zaczęli czcić bożki. Życie było ciężkie, ale na pomoc przyszedł im sędzia Barak, prorokini Debora oraz Jael.

ROZDZIAŁ 33

Rut i Noemi

Dwie wdowy wróciły do Izraela. Jedna z nich, Rut, pracowała w polu. Tam zauważył ją Boaz.

ROZDZIAŁ 34

Gedeon pokonuje Midianitów

Midianici ciemiężyli Izraelitów, dlatego lud błagał Jehowę o pomoc. Jak niewielki oddział Izraelitów pokonał armię liczącą 135 000 żołnierzy?

ROZDZIAŁ 35

Anna modli się o syna

Elkana wziął Annę i Peninnę oraz resztę rodziny do przybytku w Szilo. Tam Anna pomodliła się o syna. Nie minął rok, a urodziła Samuela!

ROZDZIAŁ 36

Obietnica Jeftego

Jaką obietnicę złożył Jefte i dlaczego to zrobił? Jak zareagowała jego córka?

ROZDZIAŁ 37

Jehowa rozmawia z Samuelem

Dwaj synowie arcykapłana Helego służyli w przybytku jako kapłani, ale nie byli posłuszni prawu Bożemu. Młody Samuel był inny, dlatego przemówił do niego Jehowa.

ROZDZIAŁ 38

Jehowa daje Samsonowi siłę

Bóg dał Samsonowi siłę, żeby walczył z Filistynami, ale kiedy Samson podjął złą decyzję, wpadł w ich ręce.

ROZDZIAŁ 39

Pierwszy król Izraela

Bóg dał Izraelitom sędziów, żeby im przewodzili, ale oni chcieli króla. Samuel namaścił Saula na pierwszego króla, ale później Jehowa odrzucił Saula. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 40

Dawid i Goliat

Jehowa wybiera Dawida na kolejnego króla Izraela. Postępowanie Dawida pokazuje, że to była dobra decyzja.

ROZDZIAŁ 41

Dawid i Saul

Dlaczego jeden z tych mężczyzn nienawidzi drugiego? Czy ten drugi się odwzajemnia?

ROZDZIAŁ 42

Odważny i lojalny Jonatan

Syn króla zostaje dobrym przyjacielem Dawida.

ROZDZIAŁ 43

Grzech króla Dawida

Zła decyzja prowadzi do wielu kłopotów.

ROZDZIAŁ 44

Świątynia dla Jehowy

Bóg wysłuchuje prośby króla Salomona i daje mu wielkie przywileje.

ROZDZIAŁ 45

Królestwo zostaje podzielone

Wielu Izraelitów przestaje służyć Jehowie.

ROZDZIAŁ 46

Próba na górze Karmel

Kto jest prawdziwym Bogiem? Jehowa czy Baal?

ROZDZIAŁ 47

Jehowa dodaje sił Eliaszowi

Czy może dodać sił także tobie?

ROZDZIAŁ 48

Syn wdowy znowu żyje!

Dwa cuda w tym samym domu.

ROZDZIAŁ 49

Zła królowa zostaje ukarana

Jezebel uknuła spisek, żeby zabić Nabota, bo chciała ukraść jego winnicę. Ale Jehowa widział, że królowa była zła.

ROZDZIAŁ 50

Jehowa chroni Jehoszafata

Dobry król Jehoszafat modli się do Boga, kiedy Judzie zagrażają wrogie narody.

ROZDZIAŁ 51

Wielki wojownik i mała dziewczynka

Młoda Izraelitka mówi swojej pani o ogromnej mocy Jehowy — rezultaty są zadziwiające.

ROZDZIAŁ 52

Ognista armia Jehowy

Sługa Elizeusza widzi, że ‛więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi’.

ROZDZIAŁ 53

Odwaga Jehojady

Wierny kapłan stawia czoła złej królowej.

ROZDZIAŁ 54

Jehowa okazuje cierpliwość Jonaszowi

Jak to się stało, że jeden z proroków Bożych został połknięty przez wielką rybę? Jak się z niej wydostał? I jakiej lekcji udzielił mu Jehowa?

ROZDZIAŁ 55

Anioł Jehowy chroni Ezechiasza

Wrogowie Judy twierdzą, że Jehowa nie ochroni swojego ludu, ale są w błędzie!

ROZDZIAŁ 56

Jozjasz kochał Prawo Jehowy

W wieku ośmiu lat Jozjasz zostaje królem i pomaga swojemu narodowi oddawać cześć Jehowie.

ROZDZIAŁ 57

Jehowa posyła Jeremiasza, żeby głosił

Słowa tego młodego proroka bardzo rozzłościły starszych w Judzie.

ROZDZIAŁ 58

Zburzenie Jerozolimy

Mieszkańcy Judy nie chcą przestać oddawać czci fałszywym bogom, dlatego Jehowa ich opuszcza.

ROZDZIAŁ 59

Czterej chłopcy, którzy byli posłuszni Jehowie

Młodzi Judejczycy są zdecydowani pozostać wierni Jehowie, nawet na dworze królewskim w Babilonie.

ROZDZIAŁ 60

Królestwo, które będzie trwać na zawsze

Daniel wyjaśnia znaczenie dziwnego snu Nabuchodonozora.

ROZDZIAŁ 61

Nie pokłonili się

Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie chcieli oddać czci złotemu posągowi, który postawił król Babilonu.

ROZDZIAŁ 62

Królestwo podobne do wielkiego drzewa

Sen Nabuchodonozora zapowiada, co go czeka.

ROZDZIAŁ 63

Pismo na ścianie

Kiedy pojawia się ten tajemniczy napis i co oznacza?

ROZDZIAŁ 64

Daniel w lwiej jamie

Módl się do Jehowy każdego dnia, tak jak to robił Daniel!

ROZDZIAŁ 65

Estera ratuje swój lud

Chociaż była cudzoziemką i nie miała rodziców, z czasem została królową.

ROZDZIAŁ 66

Ezdrasz naucza Prawa Bożego

Pod wpływem słów Ezdrasza Izraelici złożyli Bogu szczególną obietnicę.

ROZDZIAŁ 67

Mury Jerozolimy

Nehemiasz dowiedział się, że wrogowie planują go zaatakować. Dlaczego się nie bał?

ROZDZIAŁ 68

Elżbiecie rodzi się dziecko

Dlaczego mąż Elżbiety miał zaniemówić aż do narodzin dziecka?

ROZDZIAŁ 69

Gabriel odwiedza Marię

Przekazał jej wiadomość, która zmieniła jej życie.

ROZDZIAŁ 70

Aniołowie ogłaszają narodziny Jezusa

Pasterze, którzy to usłyszeli, zareagowali natychmiast.

ROZDZIAŁ 71

Jehowa ochrania Jezusa

Pewien zły król chciał go zabić.

ROZDZIAŁ 72

Młody Jezus

W jaki sposób zadziwił nauczycieli w świątyni?

ROZDZIAŁ 73

Jan przygotowuje drogę Jezusowi

Jan został prorokiem. Uczył, że nadchodzi Mesjasz. Jak ludzie reagowali na tę wiadomość?

ROZDZIAŁ 74

Jezus staje się Mesjaszem

Co miał na myśli Jan, kiedy powiedział, że Jezus jest Barankiem Bożym?

ROZDZIAŁ 75

Diabeł wystawia Jezusa na próbę

Diabeł wystawia Jezusa na próbę trzy razy. O jakie trzy pokusy chodzi? Jak Jezus reaguje?

ROZDZIAŁ 76

Jezus oczyszcza świątynię

Dlaczego Jezus wypędził zwierzęta ze świątyni i poprzewracał stoły wymieniających pieniądze?

ROZDZIAŁ 77

Kobieta przy studni

Samarytanka była zaskoczona, że Jezus z nią rozmawia. Dlaczego? Co Jezus jej powiedział, a czego nie mówił nikomu wcześniej?

ROZDZIAŁ 78

Jezus głosi o Królestwie

Jezus zaprasza niektórych uczniów, żeby zostali „rybakami ludzi”. Później szkoli 70 swoich naśladowców, żeby głosili dobrą nowinę.

ROZDZIAŁ 79

Jezus dokonuje wielu cudów

Gdziekolwiek Jezus idzie, chorzy ludzie zwracają się do niego o pomoc, a on ich uzdrawia. Nawet jeśli tylko dotkną brzegu jego ubrania, zostają uleczeni.

ROZDZIAŁ 80

Jezus wybiera 12 apostołów

Do jakiej pracy ich wybiera? Czy pamiętasz ich imiona?

ROZDZIAŁ 81

Kazanie na Górze

Jezus udziela zebranym tłumom cennych lekcji.

ROZDZIAŁ 82

Jezus uczy, jak się modlić

O jakie rzeczy mają prosić jego uczniowie?

ROZDZIAŁ 83

Jezus karmi tysiące ludzi

Czego ten cud uczy nas o Jezusie i Jehowie?

ROZDZIAŁ 84

Jezus chodzi po wodzie

Czy wyobrażasz sobie, jak czuli się apostołowie, kiedy widzieli ten cud?

ROZDZIAŁ 85

Jezus leczy w szabat

Dlaczego nie wszyscy cieszą się z tego, co robi?

ROZDZIAŁ 86

Jezus wskrzesza Łazarza

Kiedy Jezus widzi, że Maria płacze, on również zaczyna płakać. Ale łzy smutku wkrótce zamieniają się w łzy radości.

ROZDZIAŁ 87

Ostatnia wieczerza Jezusa

Podczas ostatniego wspólnego posiłku Jezus udziela apostołom ważnych rad.

ROZDZIAŁ 88

Aresztowanie Jezusa

Judasz Iskariot prowadzi tłum ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, żeby mogli aresztować Jezusa.

ROZDZIAŁ 89

Piotr wypiera się Jezusa

Co wydarzyło się na dziedzińcu domu Kajfasza? A co wewnątrz domu dzieje się z Jezusem?

ROZDZIAŁ 90

Jezus umiera na Golgocie

Dlaczego Piłat kazał zabić Jezusa?

ROZDZIAŁ 91

Zmartwychwstanie Jezusa

Co niezwykłego wydarzyło się w ciągu kilku dni po śmierci Jezusa?

ROZDZIAŁ 92

Jezus ukazuje się rybakom

W jaki sposób przykuwa ich uwagę?

ROZDZIAŁ 93

Jezus wraca do nieba

Wcześniej jednak daje uczniom bardzo ważne polecenie.

ROZDZIAŁ 94

Uczniowie otrzymują ducha świętego

Co niezwykłego mogą robić pod jego wpływem?

ROZDZIAŁ 95

Nic nie mogło ich powstrzymać

Przywódcy religijni, którzy doprowadzili do zabicia Jezusa, próbują teraz zmusić do milczenia jego uczniów. Ale nie są w stanie.

ROZDZIAŁ 96

Jezus wybiera Saula

Saul jest zaciekłym wrogiem chrześcijan, ale wkrótce to się zmieni.

ROZDZIAŁ 97

Korneliusz otrzymuje ducha świętego

Dlaczego Bóg posłał Piotra do domu człowieka, który nie był Żydem?

ROZDZIAŁ 98

Chrystianizm dociera do wielu narodów

Apostoł Paweł i towarzyszący mu misjonarze zaczynają głosić w dalekich krajach.

ROZDZIAŁ 99

Dozorca więzienia zostaje chrześcijaninem

Dlaczego Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu? Jak pilnujący ich dozorca poznał prawdę?

ROZDZIAŁ 100

Paweł i Tymoteusz

Ci dwaj przyjaciele usługiwali razem przez wiele lat.

ROZDZIAŁ 101

Paweł zostaje wysłany do Rzymu

Podróż jest bardzo niebezpieczna, ale apostoła nic nie jest w stanie powstrzymać.

ROZDZIAŁ 102

Jan ma objawienie

Jezus pokazał temu apostołowi kilka wizji dotyczących przyszłości.

ROZDZIAŁ 103

„Niech przyjdzie Twoje królestwo”

Objawienie dane Janowi pokazuje, jak Królestwo Boże zmieni życie na ziemi.