CZĘŚĆ 5

Jak poznać Boga

Jak poznać Boga

CZY szukając rady, nie zwracasz się do osoby godnej zaufania? Jeśli komuś ufasz, chętniej zastosujesz się do jego wskazówek, nawet gdyby nie dawały natychmiastowych korzyści. A zatem praktyczne rady z Biblii przyniosą ci największy pożytek wtedy, gdy osobiście poznasz jej Autora. Może nawet uzna cię za ‛swego przyjaciela’! (Izajasza 41:8).

Imię Boże w hebrajskim tekście Księgi Izajasza

2 Jeżeli chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, niewątpliwie musisz poznać jego imię. Czy Bóg objawiony w Biblii ma imię? On sam oznajmił: „Jam jest Jehowa. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom” (Izajasza 42:8). A zatem Jego imię, zapisane hebrajskimi literami יהוה (czytane od prawej), brzmi „Jehowa”. W hebrajskiej części Biblii pojawia się niemal 7000 razy. Jak się uważa, imię to znaczy: „On powoduje, że się staje”. Wskazuje więc, że Jehowa staje się tym, kim trzeba, by zrealizować swoje zamierzenie. Ponadto w tym samym celu może spowodować, że Jego dzieło stwórcze staje się, czymkolwiek trzeba, lub wykonuje, cokolwiek trzeba. W języku hebrajskim imię Boże występuje w formie gramatycznej oznaczającej czynność w trakcie wykonywania. Na co to wskazuje? Na to, że Jehowa nieustannie urzeczywistnia swe obietnice. Nie jest jakąś bezosobową siłą, ale żywym Bogiem!

3 Jehowa stał się Stwórcą (Rodzaju 1:1). Jest „żywym Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest” (Dzieje 14:15). Stworzył wszystko, łącznie z pierwszymi ludźmi — Adamem i Ewą, a zatem jest „źródłem życia” (Psalm 36:9). Ale stał się też Tym, który to życie podtrzymuje. „Przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro, dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem” (Dzieje 14:17). W Afryce i Azji wielu ludzi oddaje cześć przodkom, którym zawdzięcza pojawienie się na świecie. Ale czy nie powinni czuć się bardziej zobowiązani wobec Stwórcy i Życiodawcy, który uczynił pierwszą parę ludzką i obdarzył ją zdolnościami rozrodczymi? Rozmyślanie nad tym może cię pobudzić do oświadczenia: „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone” (Objawienie 4:11).

4 Chcąc poznać swego Stwórcę, Jehowę, i dowiedzieć się, jakim jest Bogiem, powinieneś sięgnąć do Biblii. Wyjawia ona, że „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:16; Wyjścia 34:6, 7). Od Księgi Rodzaju po Objawienie znajdziesz mnóstwo relacji potwierdzających, że jest On naprawdę kochającym Bogiem. Czy nie chciałbyś Go lepiej poznać? Wobec tego nabierz zwyczaju codziennego czytania Biblii. Wnikliwie ją studiuj, korzystając z pomocy osób dobrze z nią zaznajomionych (Dzieje 8:26-35). Dzięki temu przekonasz się, że Bóg jest też sprawiedliwy i nie będzie bez końca tolerował niegodziwości (Powtórzonego Prawa 32:4). Człowiekowi trudno zachować równowagę między miłością a sprawiedliwością, ale Jehowa w swej mądrości potrafi doskonale zrównoważyć te dwa przymioty (Rzymian 11:33; 16:27). A ponieważ jest Bogiem Wszechmocnym, może zrobić, co tylko zechce, by spełnić swe zamysły (Rodzaju 17:1). Wypróbuj mądre rady zawarte w Biblii, a przekonasz się, że zawsze przynoszą pożytek, i jeszcze bardziej docenisz swego Stwórcę.

Zwracaj się do Jehowy w modlitwie

5 Do Boga można się też zbliżyć przez modlitwę. Jehowa jest ‛Tym, który wysłuchuje modlitw’ (Psalm 65:2). „Może uczynić więcej niż przeobficie ponad to wszystko, o co prosimy lub co sobie pomyślimy” (Efezjan 3:20). Co byś jednak sądził o „przyjacielu”, który przychodzi do ciebie wyłącznie wtedy, gdy czegoś potrzebuje? Chyba nie miałbyś o nim najlepszego zdania. Zapewne więc nie będziesz korzystał z przywileju modlitwy tylko po to, żeby o coś Boga prosić, ale też żeby Mu dziękować i Go wysławiać (Filipian 4:6, 7; 1 Tesaloniczan 5:17, 18).