Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Strona tytułowa i redakcyjna

Strona tytułowa i redakcyjna

Strona tytułowa i redakcyjna

Zdjęcia:

▪ strona 25: Edouard Boubat, WHO

▪ strony 96, 97: wybuch: na podstawie zdjęcia USAF; dziecko: na podstawie zdjęcia W. Cuttinga, WHO

Publikacja ta nie jest na sprzedaż. Wydano ją w ramach ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.

Żeby przekazać darowiznę, wejdź na donate.jw.org.

Wersety biblijne przytoczono z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata ().

What Can the Bible Teach Us?

Przygotowano do druku w styczniu 2019 roku

Polish (bhs-P)