CZĘŚĆ 8

Co śmierć Jezusa oznacza dla ciebie?

Co śmierć Jezusa oznacza dla ciebie?

Jezus umarł, żebyśmy mogli żyć (Jana 3:16)

Trzy dni po śmierci Jezusa do jego grobowca przyszło kilka kobiet i zobaczyło, że jest on pusty. Jehowa wzbudził Jezusa z martwych.

Potem Jezus ukazywał się apostołom.

Jehowa wskrzesił Jezusa jako potężne, nieśmiertelne stworzenie duchowe. Uczniowie Jezusa widzieli go, jak wstępuje do nieba.

Bóg wskrzesił Jezusa i uczynił go Królem w Królestwie Bożym (Daniela 7:13, 14)

Jezus oddał życie, aby zapłacić okup za ludzkość (Mateusza 20:28). Dzięki temu okupowi Bóg pozwoli nam żyć wiecznie.

Jehowa wyznaczył Jezusa na Króla nad ziemią. Razem z Jezusem będzie panować 144 000 władców — wiernych ludzi wskrzeszanych do życia w niebie. Jezus i 144 000 tworzą sprawiedliwy niebiański rząd — Królestwo Boże (Objawienie 14:1-3).

Pod panowaniem Królestwa Bożego cała ziemia stanie się rajem. Skończą się wojny, przestępstwa, bieda i głód. Ludzie będą naprawdę szczęśliwi (Psalm 145:16).