‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’

Publikacja ta omawia początki istnienia zboru chrześcijańskiego i pokazuje, jaki związek mają dzieje pierwszych chrześcijan z nami, żyjącymi obecnie.

Mapy

Mapy pokazujące obszar nazywany dzisiaj Ziemią Świętą oraz podróże misjonarskie apostoła Pawła.

List od Ciała Kierowniczego

Dlaczego możemy być pewni, że Bóg będzie nas wspierał w dawaniu „dokładnego świadectwa o Królestwie Bożym”?

ROZDZIAŁ 1

„Idźcie (...) i pozyskujcie uczniów”

Jezus zapowiedział, że dobra nowina o Królestwie będzie głoszona wszystkim narodom. Jak to zadanie jest wykonywane?

ROZDZIAŁ 2

„Będziecie moimi świadkami”

Jak Jezus przygotował apostołów do prowadzenia działalności kaznodziejskiej?

ROZDZIAŁ 3

„Napełnieni duchem świętym”

Jaką rolę w powstaniu zboru chrześcijańskiego odegrał święty duch Boży?

ROZDZIAŁ 4

„Ludzie niewykształceni i prości”

Apostołowie śmiało działają, a Jehowa im błogosławi.

ROZDZIAŁ 5

„Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu”

Postawa apostołów jest wzorem dla wszystkich prawdziwych chrześcijan.

ROZDZIAŁ 6

Szczepan — „pełen Bożej łaski i mocy”

Czego uczy nas śmiałe świadectwo, które Szczepan dał przed najwyższym sądem żydowskim?

ROZDZIAŁ 7

Głoszenie „dobrej nowiny o Jezusie”

Filip daje dobry przykład jako ewangelizator.

ROZDZIAŁ 8

Dla zboru „nastał okres spokoju”

Zaciekły prześladowca Saul staje się gorliwym kaznodzieją.

ROZDZIAŁ 9

„Bóg nie jest stronniczy”

Dobra nowina dociera do nieobrzezanych ludzi z innych narodów.

ROZDZIAŁ 10

„Słowo Jehowy dalej się szerzyło”

Piotr ocalony od śmierci; prześladowania nie powstrzymują rozgłaszania dobrej nowiny.

ROZDZIAŁ 11

„Pozostawali pełni ducha świętego i zaznawali wielkiej radości”

Paweł daje dobry przykład, jak radzić sobie z wrogo nastawionymi ludźmi.

ROZDZIAŁ 12

„Odważnie przemawiali w imieniu Jehowy”

Paweł i Barnabas przejawiają pokorę, wytrwałość i elastyczność.

ROZDZIAŁ 13

„Doszło do niemałych tarć”

Kwestia obrzezania trafia przed ciało kierownicze.

ROZDZIAŁ 14

‛Wypracowaliśmy jednomyślne stanowisko’

Dowiedz się, jak ciało kierownicze podjęło decyzję w sprawie obrzezania i jaki wpływ miała ona na zbory.