Czy chciałbyś poznać prawdę?

Czy chciałbyś poznać prawdę?

PRAWDĘ o czym? O kilku najważniejszych kwestiach nurtujących ludzi. Być może zadawałeś sobie następujące pytania:

  • Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?

  • Czy wojny i cierpienia kiedyś się skończą?

  • Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

  • Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?

  • Jak modlić się do Boga, żeby zostać wysłuchanym?

  • Jak prowadzić szczęśliwe życie?

Gdzie byś szukał wyjaśnienia tych kwestii? W bibliotekach i księgarniach znalazłbyś tysiące książek rzekomo zawierających rzetelne odpowiedzi. Ale wiele podręczników zaprzecza sobie nawzajem. Inne w danym momencie wydają się aktualne, lecz wkrótce trzeba je rewidować lub zastępować nowymi.

Istnieje jednak Księga podająca wiarygodne wyjaśnienia. Księga ta zawiera prawdę. Jezus Chrystus powiedział w modlitwie do Boga: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17). Słowo to jest obecnie znane jako Biblia, Pismo Święte. Na kolejnych stronach niniejszego traktatu znajdziesz pochodzące z niej zwięzłe, jasne i prawdziwe odpowiedzi na powyższe pytania.

Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Żyjemy w świecie pełnym przemocy i niesprawiedliwości. Wiele religii naucza, że ludzie cierpią, bo taka jest wola Boża.

CZEGO UCZY BIBLIA: Bóg nie jest sprawcą zła. W Księdze Hioba 34:10 czytamy: „Dalekie niech będzie od prawdziwego Boga, by miał postępować niegodziwie, a Wszechmocny — działać niesprawiedliwie!” Bóg ma wobec ludzi wspaniałe zamierzenie. Właśnie dlatego Jezus polecił nam się modlić: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech (...) przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Bóg tak bardzo się o nas troszczy, że zdobył się na ogromne poświęcenia, by urzeczywistnić swe zamierzenie (Jana 3:16).

Zobacz też Rodzaju 1:26-28; Jakuba 1:13 i 1 Piotra 5:6, 7.

Czy wojny i cierpienia kiedyś się skończą?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Wojny wciąż zbierają ogromne żniwo. Każdego z nas dotykają jakieś cierpienia.

CZEGO UCZY BIBLIA: Bóg obiecuje zaprowadzić na ziemi pokój. Pod panowaniem Jego Królestwa, czyli niebiańskiego rządu, ludzie ‛nie będą się uczyć wojowania’. Wprost przeciwnie, „przekują swe miecze na lemiesze” (Izajasza 2:4). Bóg położy kres wszelkim cierpieniom i niesprawiedliwości. Jak zapowiada Biblia, „otrze z ich [ludzi] oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie [między innymi dzisiejsza niesprawiedliwość i cierpienia], przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

Zobacz też Psalm 37:10, 11; 46:9 i Micheasza 4:1-4.

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Większość religii uczy, że człowiek ma w sobie cząstkę, która żyje dalej po śmierci ciała. Wielu twierdzi, że umarli mogą krzywdzić żywych albo że Bóg skazuje złych ludzi na wieczne męki w ognistym piekle.

CZEGO UCZY BIBLIA: W chwili śmierci człowiek przestaje istnieć. W Księdze Kaznodziei 9:5 czytamy: „Umarli nie są świadomi niczego”. Skoro umarli nic nie wiedzą i nic nie czują, to nie mogą szkodzić ani pomagać żyjącym (Psalm 146:3, 4).

Zobacz też Rodzaju 3:19 i Kaznodziei 9:6, 10.

Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Chcemy żyć i chcemy cieszyć się życiem razem z tymi, których kochamy. To całkiem naturalne, że pragniemy znowu zobaczyć naszych zmarłych bliskich.

CZEGO UCZY BIBLIA: Większość zmarłych zostanie wskrzeszona. Jezus obiecał, że ci ‛w grobowcach pamięci wyjdą’ (Jana 5:28, 29). Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Bożym otrzymają szansę dostąpienia życia na rajskiej ziemi (Łukasza 23:43). Posłuszni ludzie będą mogli żyć bez końca w doskonałym zdrowiu. W Biblii czytamy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

Zobacz też Hioba 14:14, 15; Łukasza 7:11-17 i Dzieje 24:15.

Jak modlić się do Boga, żeby zostać wysłuchanym?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Wyznawcy praktycznie każdej religii się modlą. Wielu jednak odnosi wrażenie, że ich modlitwy nie są wysłuchiwane.

CZEGO UCZY BIBLIA: Jezus polecił unikać recytowania utartych formułek. Powiedział: „Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego” (Mateusza 6:7). Jeśli chcemy, żeby Bóg słuchał naszych modlitw, powinniśmy je zanosić w sposób, który On aprobuje. W tym celu trzeba poznać wolę Bożą i zharmonizować z nią swoje modlitwy. W Liście 1 Jana 5:14 wyjaśniono: „O cokolwiek prosimy zgodnie z jego [Boga] wolą, on nas wysłuchuje”.

Zobacz też Psalm 65:2; Jana 14:6, 14 i 1 Jana 3:22.

Jak prowadzić szczęśliwe życie?

DLACZEGO SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAMY: Wiele osób uważa, iż szczęście zależy od pieniędzy, sławy bądź urody. Zabiegają więc o te rzeczy — aż w końcu stwierdzają, że szczęście to coś nieuchwytnego.

CZEGO UCZY BIBLIA: Kluczem do szczęścia jest to, o czym wspomniał Jezus: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3). Naprawdę szczęśliwi możemy być tylko wtedy, gdy poczynimy kroki, by zaspokoić naszą największą potrzebę — łaknienie duchowej prawdy o Bogu i Jego zamierzeniu względem nas. Można ją znaleźć w Biblii. Znając tę prawdę, łatwiej nam ustalić, co jest naprawdę ważne, a co nie. Gdy pozwolimy, by wywierała ona wpływ na nasze decyzje i postępowanie, będziemy prowadzić bardziej sensowne życie (Łukasza 11:28).

Zobacz też Przysłów 3:5, 6, 13-18 i 1 Tymoteusza 6:9, 10.

Zapoznaliśmy się pokrótce z biblijnymi odpowiedziami na sześć pytań. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej? Jeśli jesteś ‛świadomy swej potrzeby duchowej’, niewątpliwie zechcesz poszerzyć zdobytą już wiedzę. Może zadajesz sobie kolejne pytania, na przykład: Skoro Bóg troszczy się o nas, to dlaczego od stuleci dopuszcza tyle zła i cierpień? Jak prowadzić szczęśliwsze życie rodzinne? Na te i jeszcze inne pytania Biblia udziela wyczerpujących i zadowalających odpowiedzi.

Obecnie jednak sporo osób waha się zajrzeć do Biblii. Uważa ją za rozwlekłą księgę, którą miejscami trudno zrozumieć. Czy chciałbyś skorzystać z pomocy w znalezieniu w Piśmie Świętym odpowiedzi na swoje pytania? Świadkowie Jehowy oferują w tym celu dwa narzędzia.

Pierwszym z nich jest książka Czego naprawdę uczy Biblia?, która już wielu osobom mającym niedużo czasu pomogła przeanalizować jasne odpowiedzi biblijne na ważne pytania. Drugie narzędzie to bezpłatne domowe studium Pisma Świętego. Ktoś z mieszkających niedaleko ciebie Świadków Jehowy, wykwalifikowany do objaśniania prawd biblijnych, może co tydzień poświęcać trochę czasu na to, by w twoim domu lub w innym dogodnym miejscu omawiać z tobą Biblię. Z takich spotkań odniosły już pożytek miliony ludzi na całym świecie. Niejeden doszedł do zachwycającego wniosku: „Znalazłem prawdę!”

Prawda zawarta w Biblii to niezrównany skarb. Uwalnia od przesądów, wątpliwości i panicznego strachu. Daje nadzieję, radość i cel w życiu. Jezus oświadczył: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:32).