Kto naprawdę rządzi światem?

Kto naprawdę rządzi światem?

Czy światem rządzi...

  • Bóg?

  • ludzkość?

  • ktoś inny?

CO NA TEN TEMAT MÓWI BIBLIA

„Cały (...) świat znajduje się w mocy Złego” (1 Jana 5:19, Biblia Warszawsko-Praska).

„Syn Boży po to przyszedł na świat, aby unieszkodliwić działanie diabła” (1 Jana 3:8, Współczesny przekład).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA KAŻDEGO Z NAS

Zyskujemy:

logiczne wyjaśnienie trudności na świecie (Objawienie 12:12);

uzasadnione przekonanie, że świat jednak zmieni się na lepsze (1 Jana 2:17).

CZY NA TYM, CO MÓWI BIBLIA, NAPRAWDĘ MOŻNA POLEGAĆ?

Tak, możemy być pewni, że świat zmieni się na lepsze, i to co najmniej z trzech powodów:

  • Rządy Szatana skazane są na zagładę. Bóg Jehowa jest zdecydowany położyć kres jego władzy nad ludzkością. Obiecuje „unicestwić (...) Diabła” i naprawić wszelkie wyrządzone przez niego szkody (Hebrajczyków 2:14, Przekład Nowego Świata).

  • Na władcę świata Bóg wybrał Jezusa Chrystusa. Jezus jest całkowitym przeciwieństwem obecnego okrutnego i samolubnego władcy. O przyszłych rządach swojego Syna Bóg powiedział: „Ulituje się nad uciśnionymi i słabymi (...). Uwolni ich od ucisku i przemocy” (Psalm 72:13, 14, BWP).

  • Bóg nigdy nie kłamie. Biblia nie pozostawia wątpliwości: „Jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał” (Hebrajczyków 6:18, ). Kiedy Jehowa coś obiecuje, jest to tak pewne, jakby już się spełniło! (Izajasza 55:10, 11). „Władca tego świata zostanie wyrzucony precz” (Jana 12:31).

ZASTANÓW SIĘ

Jak będzie wyglądał świat po usunięciu obecnego władcy?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w PSALMIE 37:10, 11 oraz w OBJAWIENIU 21:3, 4.