Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania

Chciałbyś udoskonalić swoją umiejętność publicznego czytania i jeszcze lepiej przemawiać i nauczać? Ta publikacja ci w tym pomoże.

List od Ciała Kierowniczego

Przekazujemy ludziom najważniejsze informacje na świecie.

LEKCJA 1

Skuteczny wstęp

Skuteczny wstęp pomaga osiągnąć trzy cele.

LEKCJA 2

Styl konwersacyjny

Gdy mówisz stylem konwersacyjnym, słuchacze czują się przy tobie swobodnie i łatwiej im przyjąć to, co masz do powiedzenia.

LEKCJA 3

Posługiwanie się pytaniami

Zadawaj taktowne pytania, żeby rozbudzić zainteresowanie słuchaczy i podkreślić ważne myśli.

LEKCJA 4

Właściwe wprowadzanie wersetów biblijnych

Zanim przeczytasz werset z Biblii, przygotuj do tego słuchaczy. Zobacz, jak można to zrobić.

LEKCJA 5

Staranne czytanie

Dobre czytanie odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu innym wiedzy o Jehowie.

LEKCJA 6

Zrozumiałe objaśnianie wersetów biblijnych

Pomóż swoim słuchaczom wyraźnie dostrzec związek między przeczytanym wersetem a omawianą myślą.

LEKCJA 7

Argumenty rzetelne i przekonujące

Rzetelne i przekonujące argumenty pomagają słuchaczom wyciągać właściwe wnioski.

LEKCJA 8

Pouczające przykłady

Używaj prostych przykładów, które przemówią do słuchaczy i pomogą im zrozumieć ważne myśli.

LEKCJA 9

Umiejętne korzystanie z pomocy wizualnych

Korzystaj z pomocy wizualnych, bo obraz często oddziałuje na umysł silniej niż słowa.

LEKCJA 10

Modulacja

Zmieniaj tempo mowy, siłę głosu i wysokość tonu, żeby poruszyć słuchaczy i zmotywować ich do działania.

LEKCJA 11

Entuzjazm

Entuzjazm dowodzi twojego zaangażowania w to, co mówisz, i pomaga przykuć uwagę słuchaczy.

LEKCJA 12

Serdeczność i empatia

Jeśli mówisz ze szczerym uczuciem, pokazujesz słuchaczom, że ci na nich zależy.

LEKCJA 13

Uwypuklanie praktycznej wartości materiału

Pomóż słuchaczom zrozumieć, jak omawiany materiał może wpłynąć na ich życie i jak w praktyce mogą zastosować to, czego się dowiedzieli.

LEKCJA 14

Podkreślanie punktów głównych

Pomóż słuchaczom śledzić twój tok rozumowania i wyraźnie wskazuj, jak każdy punkt główny wiąże się z omawianym tematem i celem, który chcesz osiągnąć.

LEKCJA 15

Mówienie z przekonaniem

Pokaż, że jesteś głęboko przekonany o wartości tego, o czym mówisz.

LEKCJA 16

Zachęcająco i pozytywnie

Nie krytykuj, ale zachęcaj. Kieruj uwagę na pokrzepiające prawdy ze Słowa Bożego.

LEKCJA 17

Wypowiadanie się w sposób zrozumiały

Pomóż słuchaczom zrozumieć sens twoich wypowiedzi. Kluczowe myśli omawiaj w sposób jasny i prosty.

LEKCJA 18

Informacje pouczające dla słuchaczy

Pobudzaj słuchaczy do myślenia i przekazuj wiedzę w taki sposób, żeby nauczyli się czegoś wartościowego.

LEKCJA 19

Trafianie do serca

Rozbudzaj w słuchaczach miłość do Boga i Jego Słowa, Biblii.

LEKCJA 20

Skuteczne zakończenie

Zakończenie spełni swój cel, jeśli zachęci słuchaczy do wprowadzenia w czyn tego, czego się dowiedzieli.

Moje postępy

Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania i notuj swoje postępy.

WIĘCEJ

SERIA FILMÓW

Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania — filmy

Dowiedz się, co możesz zrobić, żeby jeszcze lepiej czytać i nauczać.