LEKCJA 10

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

1. Czy istnieje tylko jedna religia prawdziwa?

„Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami” (MATEUSZA 7:15)

Jezus założył tylko jedną religię, religię prawdziwą. Przyrównał ją do drogi prowadzącej do życia wiecznego i powiedział, że „niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:14). Jehowa Bóg uznaje wyłącznie taki sposób oddawania Mu czci, który opiera się na prawdzie z Jego Słowa. Wszyscy wyznawcy religii prawdziwej mają te same poglądy religijne. Przeczytaj Jana 4:23, 24; 14:6 i Efezjan 4:4, 5.

2. Czy Jezus mówił coś o fałszywych chrześcijanach?

„Publicznie oznajmiają, iż znają Boga, lecz swymi uczynkami się go zapierają” (TYTUSA 1:16)

Jezus ostrzegł, że pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą wypaczać chrystianizm. Mogą oni stwarzać pozory, że reprezentują religię prawdziwą. Kościoły, do których należą, podają się za chrześcijańskie. Ale fałszywych chrześcijan nietrudno rozpoznać. Zdradzają ich niechrześcijańskie cechy i czyny. Przeczytaj Mateusza 7:13-23.

3. Po czym rozpoznać prawdziwych chrześcijan?

Przeanalizujmy pięć znaków rozpoznawczych.

  • Prawdziwi chrześcijanie uznają Biblię za Słowo Boże. W przeciwieństwie do wyznawców religii fałszywych dają jej pierwszeństwo przed poglądami ludzkimi (Mateusza 15:7-9). Usilnie starają się żyć według jej zasad. Nie można więc powiedzieć, że co innego głoszą, a co innego robią. Przeczytaj Jana 17:17 i 2 Tymoteusza 3:16, 17.

  • Prawdziwi chrześcijanie otaczają czcią imię Boże — Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, żeby Jego imię było uświęcane (Mateusza 6:9). Która religia zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17:26 i Rzymian 10:13, 14.

  • Prawdziwi chrześcijanie głoszą o Królestwie Bożym. Jehowa posłał Jezusa, by rozgłaszał dobrą nowinę o Królestwie Bożym — jedynej nadziei dla ludzkości. Jezus czynił to do samej śmierci (Łukasza 4:43; 8:1; 23:42, 43). Zapowiedział, że także jego naśladowcy będą głosić o tym Królestwie. Jeśli ktoś chce z tobą porozmawiać o Królestwie Bożym, to do jakiej religii zapewne należy? Przeczytaj Mateusza 24:14.

  • Prawdziwi chrześcijanie nie są częścią tego niegodziwego świata. Nie angażują się w politykę ani konflikty społeczne (Jana 17:16; 18:36). Nie naśladują również szkodliwych postaw i praktyk rozpowszechnionych w dzisiejszym świecie. Przeczytaj Jakuba 4:4.

  • Prawdziwi chrześcijanie wyróżniają się miłością. Dzięki Słowu Bożemu nauczyli się szanować wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie. W przeciwieństwie do wyznawców fałszywych religii, którzy często popierają konflikty zbrojne, prawdziwi czciciele Boga nie chcą mieć nic wspólnego z wojną (Micheasza 4:1-4). Chętnie poświęcają swój czas i środki na niesienie drugim pomocy oraz pokrzepienia. Przeczytaj Jana 13:34, 35 i 1 Jana 4:20.

4. Czy potrafisz wskazać religię prawdziwą?

Która religia opiera wszystkie nauki na Biblii, otacza czcią imię Boga i głosi o Jego Królestwie jako jedynej nadziei dla ludzkości? Która wyróżnia się miłością i nie popiera wojen? Jakie nasuwają ci się wnioski? Przeczytaj 1 Jana 3:10-12.