LEKCJA 14

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

1. Dlaczego Bóg chciał, by starożytni Izraelici tworzyli zorganizowany naród?

Izraelici byli potomkami patriarchy Abrahama. Bóg zorganizował ich w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz świętych Pism (Psalm 147:19, 20). Przyniosło to korzyść ludziom ze wszystkich narodów. Przeczytaj Rodzaju 22:18.

Bóg chciał, żeby Izraelici byli Jego świadkami. Gdy inni ludzie obserwowali ten naród i uczyli się od niego, przekonywali się, że przestrzeganie praw Bożych zawsze wychodzi na dobre (Powtórzonego Prawa 4:6). Dzięki Izraelitom mieli więc możliwość poznać prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 43:10, 12.

2. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność?

Z czasem naród izraelski utracił Bożą przychylność i jego miejsce zajął zbór chrześcijański (Mateusza 21:43; 23:37, 38). Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Jehowy Boga, a obecnie są nimi prawdziwi chrześcijanie. Przeczytaj Dzieje 15:14, 17.

Jezus zorganizował działalność swych naśladowców, by głosili o Jehowie i czynili uczniów. Dzisiaj, w okresie „zakończenia systemu rzeczy”, praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego (Mateusza 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Po raz pierwszy w historii miliony ludzi pochodzących ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jehowę (Objawienie 7:9, 10). Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowany lud, mogą się wzajemnie zachęcać i wspierać. W każdym zakątku świata na swych zebraniach korzystają z tego samego opartego na Biblii programu edukacyjnego. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

3. Skąd się wzięli nowożytni Świadkowie Jehowy?

Nowożytna organizacja Świadków Jehowy sięga początkami lat siedemdziesiątych XIX wieku. Niewielka grupka wnikliwie studiująca Biblię zaczęła wtedy odkrywać w tej Księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego przystąpili do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i z czasem objęli tą działalnością całą ziemię. W roku 1931 przyjęli nazwę „Świadkowie Jehowy”. Przeczytaj Dzieje 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?

W I stuleciu o zbory chrześcijańskie w różnych krajach troszczyła się grupa apostołów i starszych. Było to ciało kierownicze, które za Głowę zboru uznawało Jezusa (Dzieje 16:4, 5). Dzisiaj o Świadków Jehowy na całym świecie również troszczy się Ciało Kierownicze, składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Sprawuje ono opiekę nad Biurami Oddziałów, które zajmują się tłumaczeniem, drukowaniem i wysyłką publikacji biblijnych w przeszło 600 językach. Ciało Kierownicze zapewnia duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad 100 000 zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani nadzorcy, którzy z miłością dbają o trzodę Bożą. Przeczytaj 1 Piotra 5:2, 3.

Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani, by głosić dobrą nowinę i czynić uczniów. Wzorem apostołów głoszą od domu do domu (Dzieje 20:20). Szczerym miłośnikom prawdy proponują indywidualne studium Biblii. Ale Świadkowie Jehowy nie są zwykłą organizacją. Stanowią rodzinę, która ma kochającego Ojca. Są dla siebie braćmi i siostrami i wzajemnie się o siebie troszczą (2 Tesaloniczan 1:3). A ponieważ w swym życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jehowy i pomaganiu innym, tworzą najszczęśliwszą rodzinę na ziemi. Przeczytaj Psalm 33:12 i Dzieje 20:35.