LEKCJA 11

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

1. Dlaczego potrzebujemy przewodnictwa Bożego?

Jak Biblia pomaga nam dbać o bezpieczeństwo? (PSALM 36:9)

Bóg jako Stwórca przewyższa nas mądrością. Jest kochającym Ojcem, który się o nas troszczy. Poza tym nie stworzył nas tak, żebyśmy byli od Niego niezależni (Jeremiasza 10:23). Dlatego podobnie jak dzieci potrzebują przewodnictwa rodziców, tak my potrzebujemy przewodnictwa Bożego (Izajasza 48:17, 18). Takie przewodnictwo to prawdziwy dar od Boga. Zapewniają nam je zasady, które możemy znaleźć w Biblii. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16.

Jehowa Bóg wskazuje nam najlepszą drogę życiową oraz uczy, jak w przyszłości osiągnąć życie wieczne. Ponieważ jest naszym Stwórcą, słusznie oczekuje, że będziemy przestrzegać ustalonych przez Niego zasad. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Objawienie 4:11.

2. Czym są zasady biblijne i jak je stosować?

Zasady biblijne to fundamentalne prawdy, które mają zastosowanie ogólne. Stanowią podstawę różnych szczegółowych praw (Powtórzonego Prawa 22:8). Aby wiedzieć, jak zastosować jakąś zasadę w konkretnej sytuacji, musimy korzystać z „umiejętności myślenia” (Przysłów 2:10-12). Na przykład Biblia uczy, że życie jest darem od Jehowy. Pamiętając o tej zasadzie, zachowujemy środki ostrożności w pracy i w domu oraz dbamy o bezpieczną jazdę. Przeczytaj Dzieje 17:28.

3. Jakie są dwie najważniejsze zasady?

Dwie najważniejsze zasady podał Jezus. Pierwsza z nich w gruncie rzeczy nawiązuje do celu naszego istnienia — powinniśmy poznać Boga, pokochać Go i wiernie Mu służyć. Zasadę tę mamy uwzględniać przy podejmowaniu wszystkich naszych decyzji (Przysłów 3:6). Jeśli bierzemy ją sobie do serca, zyskujemy przyjaźń Boga, czujemy się naprawdę szczęśliwi, a w przyszłości możemy otrzymać życie wieczne. Przeczytaj Mateusza 22:36-38.

Druga zasada wskazuje, jak odnosić się do bliźnich, i pomaga nam utrzymywać z nimi pokojowe stosunki (1 Koryntian 13:4-7). Gdy się do niej stosujemy, naśladujemy Boży sposób traktowania ludzi. Przeczytaj Mateusza 7:12; 22:39, 40.

4. Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Zasady te uczą, jak dbać o jedność i miłość w rodzinie (Kolosan 3:12-14). Ochronie rodziny służy na przykład zasada biblijna, według której małżeństwo powinno być związkiem trwałym. Przeczytaj Rodzaju 2:24.

Zawarte w Biblii zasady chronią nas także pod względem materialnym i pomagają zachowywać spokój wewnętrzny. Zachęcają nas między innymi, żebyśmy byli pilni i uczciwi — a tacy pracownicy często są poszukiwani (Przysłów 10:4, 26; Hebrajczyków 13:18). Słowo Boże uczy też, byśmy zadowalali się tym, co niezbędne, i bardziej od rzeczy materialnych cenili przyjaźń z Bogiem. Przeczytaj Mateusza 6:24, 25, 33 i 1 Tymoteusza 6:8-10.

Trzymając się zasad biblijnych, chronimy również swoje zdrowie (Przysłów 14:30; 22:24, 25). Na przykład zakazują one pijaństwa, a to zabezpiecza nas przed niektórymi śmiertelnymi chorobami czy wypadkami (Przysłów 23:20). Bóg pozwala pić alkohol, lecz z umiarem (Psalm 104:15; 1 Koryntian 6:10). Zasady biblijne przynoszą nam pożytek dlatego, że kształtują nie tylko nasze postępowanie, ale też sposób myślenia (Psalm 119:97-100). Oczywiście prawdziwi chrześcijanie nie przestrzegają Bożych zasad jedynie dla własnych korzyści. Zależy im przede wszystkim na przysparzaniu chwały Jehowie. Przeczytaj Mateusza 5:14-16.