Jak odnieść pożytek z tej broszury

Jak odnieść pożytek z tej broszury

Dzięki tej broszurze odkryjesz, ile radości może dawać czerpanie wiedzy bezpośrednio ze Słowa Bożego, Biblii. Odsyłacze zamieszczone na końcu każdego akapitu informują, gdzie w tej Księdze znajdziesz myśli, które ułatwią ci znalezienie odpowiedzi na postawione pytania.

Gdy będziesz czytać wskazane wersety biblijne, zastanawiaj się, jaki mają związek z tymi pytaniami. W analizie tej chętnie pomogą ci Świadkowie Jehowy. Przeczytaj Łukasza 24:32, 45.

Książka Czego naprawdę uczy Biblia?, do której odsyła ta broszura, została wydana przez Świadków Jehowy.