LEKCJA 5

Jakie zamierzenie co do ziemi ma Bóg?

Jakie zamierzenie co do ziemi ma Bóg?

1. Dlaczego Bóg stworzył ziemię?

Jehowa Bóg stworzył ziemię na mieszkanie dla ludzi. Nie mieli oni żyć w niebie, które zostało przeznaczone dla stworzonych już wcześniej aniołów (Hioba 38:4, 7). Pierwszego człowieka, Adama, Bóg umieścił w zachwycającym raju, zwanym ogrodem Eden (Rodzaju 2:15-17). Zarówno Adam, jak i jego przyszli potomkowie mogli cieszyć się bezkresnym życiem na ziemi. Przeczytaj Psalm 37:29; 115:16.

Ogród Eden zajmował jedynie skrawek naszej planety. Jednak Jehowa polecił Adamowi i Ewie, by się rozmnażali i by ich powiększająca się rodzina z czasem przekształciła w raj całą ziemię (Rodzaju 1:28). Z Biblii wynika, że nasza planeta nigdy nie zostanie zniszczona. Zawsze będzie naszym domem. Przeczytaj Psalm 104:5.

2. Dlaczego dzisiaj ziemia nie jest rajem?

Adam i Ewa zbuntowali się przeciw Bogu, za co zostali wypędzeni z Edenu. Utracili raj i żaden człowiek nie jest w stanie go przywrócić. Od tamtej pory na ziemi panoszy się niegodziwość. Przeczytaj Rodzaju 3:23, 24.

Czy Jehowa zrezygnował ze swojego pierwotnego zamierzenia co do ludzkości? W żadnym wypadku. Wszechmocnego Boga nic nie zdoła powstrzymać od zrealizowania tego, co postanowił (Izajasza 45:18). Możemy być pewni, że nadejdą czasy, kiedy ludzie będą mogli rozkoszować się takim życiem, jakie Bóg przewidział dla nich na samym początku. Przeczytaj Psalm 37:11, 34.

3. Jak dojdzie do przywrócenia raju na ziemi?

Podczas wojny zwanej Armagedonem Jezus — jako Król wyznaczony przez samego Boga — poprowadzi armię aniołów i unicestwi wszystkich ludzi sprzeciwiających się Jehowie, a Szatana uwięzi na tysiąc lat. Sług Bożych ocali z zagłady, zapewniając im przewodnictwo i ochronę. Sprawi, że będą mogli żyć wiecznie w rajskich warunkach tutaj na ziemi. Przeczytaj Objawienie 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kiedy skończą się cierpienia?

Aby pomóc nam rozpoznać, że koniec zła jest bliski, Jezus podał pewien „znak” — wymienił wydarzenia, które miały wskazywać, że nadszedł czas „zakończenia systemu rzeczy”. Dzisiejsze warunki na świecie, zagrażające wręcz istnieniu człowieka, bezsprzecznie dowodzą, że żyjemy właśnie w tym okresie. Przeczytaj Mateusza 24:3, 7-14, 21, 22.

Jezus przez tysiąc lat będzie z nieba sprawował rządy nad ziemią i w tym czasie usunie wszelkie cierpienia (Izajasza 9:6, 7; 11:9). Będzie działał nie tylko jako Król, ale też jako Arcykapłan, który ludzi miłujących Boga uwolni od grzesznego stanu. W ten sposób Jehowa za pośrednictwem Jezusa wyeliminuje choroby, starość i śmierć. Przeczytaj Izajasza 25:8; 33:24.

5. Kto będzie żył w przyszłym raju?

W Sali Królestwa spotykają się ludzie, którzy kochają Boga i pragną się dowiadywać, jak zyskać Jego uznanie

W raju będą żyli ludzie, którzy są posłuszni Bogu (1 Jana 2:17). Jezus polecił swym naśladowcom, by wyszukiwali takie pokorne osoby i uczyli je, jak można zyskać uznanie Boże. Obecnie na całym świecie Jehowa przygotowuje miliony ludzi do życia na rajskiej ziemi (Sofoniasza 2:3). W Salach Królestwa Świadków Jehowy realizowany jest program edukacyjny, który pomaga wszystkim lepiej wywiązywać się z obowiązków mężów, ojców, żon i matek. Rodzice i dzieci wspólnie oddają tam cześć Bogu i uczą się z Biblii, jak mogą prowadzić szczęśliwsze życie. Przeczytaj Micheasza 4:1-4.