LEKCJA 8

Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia?

Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia?

1. Skąd się wzięło zło?

Bóg pozwolił ludziom rządzić na tyle długo, by stało się jasne, że nie są w stanie rozwiązać dręczących ich problemów

Zło na ziemi pojawiło się wtedy, gdy Szatan wypowiedział pierwsze kłamstwo. Początkowo był on doskonałym aniołem, jednak — jak mówi Biblia — „nie stał mocno w prawdzie” (Jana 8:44). Zapragnął odbierać cześć, która należy się wyłącznie Bogu, a potem podsycał w sobie to pragnienie. Okłamał pierwszą kobietę, Ewę, i nakłonił ją, żeby posłuchała jego, a nie Boga. Również jej mąż, Adam, odwrócił się od Stwórcy, i w ten sposób sprowadził na ludzi cierpienia i śmierć. Przeczytaj Rodzaju 3:1-6, 19.

Nakłaniając Ewę do nieposłuszeństwa, Szatan podniósł bunt przeciw Najwyższemu — zakwestionował zwierzchnią władzę Jehowy Boga. Z czasem większość ludzi przyłączyła się do tego buntu i w rezultacie Szatan stał się „władcą świata”. Przeczytaj Jana 14:30 i 1 Jana 5:19.

2. Czy Bóg popełnił błąd przy stwarzaniu?

Wszystkie dzieła Boże były doskonałe. Bóg tak stworzył ludzi i aniołów, że potrafili spełniać Jego wymagania w doskonały sposób (Powtórzonego Prawa 32:4, 5). Pozwolił im jednak dokonywać samodzielnych wyborów — obdarzył ich wolną wolą. Gdy obieramy właściwe postępowanie, możemy pokazać Bogu, że Go kochamy. Przeczytaj Jakuba 1:13-15 i 1 Jana 5:3.

3. Dlaczego Bóg tak długo dopuszcza cierpienia?

Jehowa aż do dzisiaj toleruje bunt przeciwko swej władzy. Dlaczego? Aby stało się jasne, że gdy ludzie sprawują rządy bez Jego pomocy, zawsze wychodzi im to na szkodę (Kaznodziei 7:29; 8:9). Sześć tysięcy lat ich panowania bezsprzecznie dowiodło, że nie są w stanie wyeliminować wojen, przestępczości, niesprawiedliwości ani chorób. Przeczytaj Jeremiasza 10:23 i Rzymian 9:17.

W przeciwieństwie do rządów człowieka władza Boga zawsze przynosi ludziom pożytek (Izajasza 48:17, 18). Wkrótce Jehowa położy kres wszystkim ludzkim rządom. Na ziemi będą żyć jedynie ludzie, którzy opowiadają się za Jego panowaniem (Izajasza 11:9). Przeczytaj Daniela 2:44.

4. Co nam daje to, że Bóg jest tak cierpliwy?

Szatan twierdził, że żaden człowiek nie służy Bogu z bezinteresownej miłości. Czy chciałbyś udowodnić, że Szatan jest kłamcą? Każdy z nas ma taką możliwość. Dzięki temu, że Jehowa jest tak cierpliwy, mamy sposobność pokazać swoim postępowaniem, czy opowiadamy się za rządami Boga, czy człowieka. Przeczytaj Hioba 1:8-12 i Przysłów 27:11.

5. Jak możemy dowieść, że popieramy władzę Boga?

Swoją postawą pokazujemy, czy opowiadamy się za rządami Boga

Jeśli chcemy popierać władzę Boga, musimy z Jego Słowa, Biblii, dowiedzieć się, czego On sobie życzy, i potem służyć Mu zgodnie z Jego wolą (Jana 4:23). Powinniśmy też pokazać, że nie popieramy władzy Szatana — będziemy tak jak Jezus wystrzegać się angażowania w politykę czy wojny. Przeczytaj Jana 17:14.

Szatan propaguje niemoralne, szkodliwe praktyki. Kiedy je odrzucamy, możemy spotkać się z drwinami lub sprzeciwem ze strony niektórych znajomych bądź krewnych (1 Piotra 4:3, 4). Co wtedy zrobimy? Czy będziemy szukać towarzystwa ludzi, którzy chcą się podobać Bogu? Czy będziemy stosować się do Jego mądrych praw? Jeśli tak, to udowodnimy, że twierdzenie Szatana, iż w obliczu przeciwności nikt z nas nie będzie posłuszny Jehowie, jest wierutnym kłamstwem. Przeczytaj 1 Koryntian 6:9, 10; 15:33.

Kochający Bóg na pewno usunie zło i cierpienia. Każdy, kto swym postępowaniem dowiedzie, że Mu ufa, będzie mógł cieszyć się życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Jana 3:16.