‘Idźcie, czyńcie uczniów, chrzcząc ich’

POBIERZ JAKO...