Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Listu do Filemona

Wprowadzenie do Listu do Filemona

Dowiedz się, dlaczego apostoł Paweł poprosił swojego przyjaciela Filemona, żeby wybaczył zbiegłemu niewolnikowi Onezymowi.