Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 1 Listu do Tesaloniczan

Wprowadzenie do 1 Listu do Tesaloniczan

Jakie postępowanie jest mądre w trakcie oczekiwania na dzień sądu Jehowy?