Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Ewangelii według Jana

Wprowadzenie do Ewangelii według Jana

Obejrzyj streszczenie Ewangelii według Jana — sprawozdania, które podkreśla miłość Boga.