Módl się o przychylność Boga

Módl się o przychylność Boga

Bóg dał ludziom wyjątkowy dar — możliwość komunikowania się z Nim i mówienia Mu w modlitwie o swoich uczuciach. Prorok Dawid modlił się słowami: „Ty wysłuchujesz modlitw, do Ciebie przyjdą najróżniejsi ludzie” (Psalm 65:2). Ale jak należy się modlić, żeby zostać wysłuchanym i otrzymać błogosławieństwo od Boga?

MÓDL SIĘ POKORNIE I Z GŁĘBI SERCA

W osobistych modlitwach możesz ‛wylewać przed Bogiem swoje serce’, czyli mówić Mu o swoich prawdziwych uczuciach (Psalm 62:8). Wszechmocny Bóg wysoko ceni sobie modlitwy płynące z serca.

ZWRACAJ SIĘ DO BOGA, UŻYWAJĄC JEGO OSOBISTEGO IMIENIA

Wszechmocny Bóg ma wiele tytułów, ale tylko jedno osobiste imię. „Ja jestem Jehowa. To jest moje imię” (Izajasza 42:8). W Piśmie Świętym imię Jehowa pojawia się około 7000 razy. Wielu proroków zwracało się do Boga, używając Jego imienia. Na przykład Abraham powiedział: „Jehowo, proszę, (...) pozwól mi jeszcze raz coś powiedzieć” (Rodzaju 18:30). My również powinniśmy używać w modlitwach imienia Jehowa.

MÓDL SIĘ W SWOIM JĘZYKU

Bóg rozumie nasze myśli i uczucia niezależnie od tego, jakim językiem mówimy. Jego Słowo zapewnia: „Bóg nie jest stronniczy. Jego uznaniem cieszy się każdy, kto się Go boi i czyni to, co właściwe, bez względu na to, z jakiego pochodzi narodu” (Dzieje 10:34, 35).

Jednak żeby zyskać przychylność Boga, nie wystarczy tylko się modlić. Kolejne artykuły wyjaśnią, co jeszcze musimy robić.