Czy Bóg cię rozumie?

Czy Bóg cię rozumie?

CZEGO NAS UCZĄ DZIEŁA STWÓRCZE

Pomyślmy o jednej z najsilniejszych więzi międzyludzkich — więzi, jaka łączy bliźnięta jednojajowe. Jest ona wyjątkowo bliska. Nancy Segal, dyrektor Centrum Badań nad Bliźniętami, sama będąca bliźniaczką, powiedziała, że niektóre z takich bliźniąt „wiedzą, jak to jest rozmawiać z kimś, kto w lot rozumie, co masz na myśli”. A pewna kobieta tak opisała więź ze swoją siostrą bliźniaczką: „Wiemy o sobie dosłownie wszystko”.

Skąd się bierze tak wyjątkowa nić porozumienia między bliźniętami jednojajowymi? Z badań wynika, że chociaż pewną rolę odgrywa środowisko i wychowanie, to kluczowe znaczenie mają podobne geny.

POMYŚL: Stwórca tej niezwykłej struktury genetycznej bez wątpienia najlepiej rozumie naturę każdego z nas. Psalmista Dawid zwrócił się do Boga: „Osłaniałeś mnie w łonie mej matki. Kości moje nie były ukryte przed tobą, gdy zostałem uczyniony w skrytości (...) Oczy twoje widziały nawet mój zarodek, a w twej księdze były zapisane wszystkie jego cząstki” (Psalm 139:13, 15, 16). Bóg nie tylko zna nasze geny, ale też doskonale rozumie, że naszą osobowość kształtują różne przeżycia. Wyjątkowa wiedza, jaką Bóg posiada o nas i o naszych genach, jest gwarancją, że On naprawdę rozumie nas pod każdym względem.

CZEGO NAS UCZY BIBLIA

Dawid modlił się: „Jehowo, przebadałeś mnie na wskroś i mnie znasz. Tyś poznał moje siadanie i moje wstawanie. Tyś z daleka rozważył moją myśl. Bo nie ma jeszcze słowa na moim języku, a oto ty, Jehowo, już znasz je całe” (Psalm 139:1, 2, 4). Jehowa zna nasze najgłębsze uczucia i „dostrzega każdą skłonność myśli” (1 Kronik 28:9; 1 Samuela 16:6, 7). Co te wersety mówią nam o Bogu?

Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wyrazić w modlitwie swoich myśli i uczuć, nasz Stwórca nie tylko widzi wszystko, co robimy, ale też rozumie, dlaczego to robimy. Co więcej, wie też, co dobrego chcielibyśmy zrobić, nawet jeśli nasze ograniczenia nam na to nie pozwalają. Skoro Bóg stworzył nas tak, że potrafimy okazywać miłość, to bez wątpienia chce dostrzegać ją nawet w naszych myślach i pobudkach (1 Jana 4:7-10).

Absolutnie nic nie uchodzi uwagi Boga. Wie On nawet o naszych zmartwieniach, których inni nie są świadomi albo których nie rozumieją

O czym zapewnia Biblia

  • „Oczy Jehowy są zwrócone ku ludziom prawym, a jego uszy ku ich błaganiu” (1 PIOTRA 3:12)

  • Bóg obiecuje: „Obdarzę cię wnikliwością i pouczę cię o drodze, którą masz iść. Udzielę ci rad, mając oko zwrócone na ciebie” (PSALM 32:8)

BÓG OKAZUJE GŁĘBOKIE WSPÓŁCZUCIE

Czy świadomość, że Bóg rozumie naszą sytuację i uczucia, pomaga radzić sobie z trudnościami? Zobacz, co przeżyła Anna z Nigerii. Opowiada: „Znalazłam się w tak rozpaczliwym położeniu, że zastanawiałam się, czy w ogóle warto żyć. Byłam wdową i opiekowałam się córeczką, która leżała w szpitalu z powodu wodogłowia. Wtedy zdiagnozowano u mnie raka piersi. Musiałam poddać się operacji, chemioterapii i radioterapii. Było mi bardzo ciężko, bo znalazłam się w szpitalu w tym samym czasie, co moja chora córka”.

Co pomogło Annie w tych trudnych chwilach? „Rozmyślałam nad różnymi wersetami, na przykład nad Listem do Filipian 4:6, 7, gdzie czytamy: ‚Pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych’. Za każdym razem, kiedy przypominałam sobie te słowa, czułam bliską więź z Jehową i wiedziałam, że On rozumie mnie lepiej niż ja samą siebie. Otrzymałam też wiele zachęt od moich kochanych braci i sióstr ze zboru.

„Chociaż wciąż mam problemy ze zdrowiem, to ja i moja córka czujemy się lepiej. Jehowa jest blisko nas, dlatego nauczyłyśmy się, żeby w trudnych chwilach odrzucać negatywne myśli. List Jakuba 5:11 zapewnia: ‚Oto za szczęśliwych ogłaszamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście, jaki wynik sprawił Jehowa, że Jehowa jest bardzo tkliwy w uczuciach i miłosierny’”. Bóg doskonale rozumiał sytuację Hioba i możemy być pewni, że nas też rozumie, gdy przeżywamy jakiekolwiek trudności.