Co możesz zrobić, żeby żyć w nowym świecie?

Co możesz zrobić, żeby żyć w nowym świecie?

Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się, że Bóg wkrótce usunie złych ludzi. Znikną też problemy, z którymi dzisiaj się zmagamy. Możemy być całkowicie pewni, że tak się stanie. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże, Biblia, obiecuje:

„Świat i jego pragnienia przeminą” (1 JANA 2:17).

Z dalszej części tego fragmentu Biblii wynika, że będą tacy, którzy unikną zagłady. Czytamy tam:

„Kto spełnia wolę Boga, będzie żył wiecznie”.

Jeśli chcemy przeżyć, musimy spełniać wolę Boga. A żeby dowiedzieć się, co jest Jego wolą, musimy najpierw Go poznać.

POZNAJ BOGA, ŻEBY PRZEŻYĆ

Jezus powiedział: „Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” (Jana 17:3). Ale co to znaczy poznać Boga? Chodzi o coś więcej niż tylko świadomość, że Bóg istnieje. Nie wystarczy też znajomość kilku faktów na Jego temat. Musimy się z Nim zaprzyjaźnić. Jeżeli chcemy nawiązać z kimś przyjaźń, to naturalne, że poświęcamy tej osobie czas. Podobnie jest z przyjaźnią z Bogiem. Żeby ją nawiązać i utrzymać, musimy poświęcić czas na poznanie pewnych ważnych prawd z Biblii. Na przykład jakich?

CODZIENNIE CZYTAJ SŁOWO BOŻE, BIBLIĘ

Módl się do Boga o pomoc i spełniaj Jego wolę, a przeżyjesz koniec tego świata

Żeby żyć, musimy regularnie jeść. Jezus jednak powiedział: „Człowiek ma żyć nie samym chlebem, ale każdym słowem wychodzącym z ust Jehowy” (Mateusza 4:4).

Słowa Jehowy zostały zapisane w Biblii. Z tej świętej Księgi dowiesz się, co Bóg zrobił dla ludzi w przeszłości, co robi obecnie i czego dokona w przyszłości.

MÓDL SIĘ DO BOGA O POMOC

Co możesz zrobić, jeśli chcesz przestrzegać przykazań Boga Jehowy, ale trudno ci zerwać z postępowaniem, które Mu się nie podoba? W takim wypadku przyjaźń z Nim naprawdę może ci pomóc.

Zastanów się nad przeżyciami kobiety, którą nazwiemy Sakura. Prowadziła się niemoralnie, ale kiedy zaczęła studiować Biblię, dowiedziała się o wyraźnym nakazie Boga: „Uciekajcie od niemoralności!” (1 Koryntian 6:18). Sakura modliła się do Stwórcy o siły i udało jej się zerwać ze złym postępowaniem. Ale na tym nie skończyła się jej walka z niewłaściwymi pragnieniami. Sakura opowiada: „Kiedy pojawiają się niemoralne myśli, otwarcie rozmawiam z Jehową, bo wiem, że sama nie dam sobie rady. Modlitwa naprawdę działa. Dzięki niej przybliżam się do Jehowy”. Tak jak Sakura miliony ludzi nawiązuje z Bogiem przyjaźń. A On daje im siły, żeby mogli zmieniać swoje życie i robić to, co Mu się podoba (Filipian 4:13).

Im lepiej poznasz Boga, tym lepiej ‛Bóg pozna ciebie’ i będzie cię traktował jak bliskiego przyjaciela (Galatów 4:9; Psalm 25:14). Dzięki temu przeżyjesz koniec świata i znajdziesz się w raju. A jak ten raj będzie wyglądał? Omówi to następny artykuł.

^ ak. 15 Jehowa to imię Boga wyjawione w Biblii.