Nowy świat jest bliski!

Nowy świat jest bliski!

Bóg stworzył ziemię po to, żeby posłuszni Mu ludzie mogli żyć na niej wiecznie (Psalm 37:29). Pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie, dał piękny dom — ogród Eden. Chciał, żeby oni i ich potomkowie uprawiali ziemię i o nią dbali (Rodzaju 1:28; 2:15).

Niestety dzisiejszy świat wygląda zupełnie inaczej, niż to zamierzył Bóg. Ale On nadal chce, żeby ziemia była rajem. Jak więc spełni swoje zamierzenie? Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się, że Bóg nie zniszczy naszej planety. Pozwoli żyć na niej dobrym ludziom. A jak będzie wyglądać ziemia, kiedy Bóg spełni swoje obietnice?

Ogólnoświatowy rząd

Już wkrótce niebiański rząd Boga zacznie panować nad całą ludzkością. Wtedy ziemia stanie się miejscem, w którym ludzie będą szczęśliwi i będą żyć ze sobą w zgodzie. Każdy będzie miał sensowną, dającą zadowolenie pracę. Na Władcę tego rządu Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych przywódców Jezus zawsze będzie się kierował miłością i szczerze troszczył o swoich poddanych. Będzie naprawdę życzliwym, współczującym i sprawiedliwym Królem (Izajasza 11:4).

Zjednoczone społeczeństwo

Z ziemi znikną podziały na tle narodowościowym czy etnicznym. Ludzie na całym świecie będą tworzyć zjednoczone społeczeństwo (Objawienie 7:9, 10). Wszyscy będą kochać Boga i siebie nawzajem i wspólnie troszczyć się o swój dom — ziemię — tak jak to na początku postanowił Bóg (Psalm 115:16).

Życie w zgodzie z naturą

Kiedy Królestwo Boże obejmie władzę nad ziemią, Stwórca, który panuje nad siłami przyrody, będzie w pełni kontrolował klimat na naszej planecie (Psalm 24:1, 2). Na przykład gdy Jezus był na ziemi, bez trudu uciszył niebezpieczną burzę. Tym samym pokazał, czego może dokonać dzięki mocy od Boga (Marka 4:39, 41). Pod panowaniem Jezusa Chrystusa nikt nie będzie się bał klęsk żywiołowych. Królestwo Boże przywróci równowagę między człowiekiem a przyrodą (Ozeasza 2:18).

Doskonałe zdrowie i dostatek żywności

Wszyscy będą się cieszyć doskonałym zdrowiem. Nikt nie zachoruje, nie zestarzeje się ani nie umrze (Izajasza 35:5, 6). Warunki na ziemi będą przypominały te, które panowały w ogrodzie Eden. Ludzie będą żyli w pięknym i czystym środowisku. Nikomu nie zabraknie jedzenia, bo ziemia będzie dawać obfite plony (Rodzaju 2:9). Tak jak w czasach starożytnego Izraela — narodu wybranego przez Boga — w raju każdy ‛będzie jeść chleb do syta’ (Kapłańska 26:4, 5).

Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo

Pod panowaniem ogólnoświatowego rządu Boga zapanuje pokój i wszyscy będą wobec siebie życzliwi i uczciwi. Znikną wojny i nadużywanie władzy. Nikt nie będzie musiał rozpaczliwie walczyć o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Biblia obiecuje: „Każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie wzbudzał w nich strachu” (Micheasza 4:3, 4).

Własny dom i sensowna praca

Każda rodzina będzie mieszkać we własnym domu — bez obawy, że go straci. Wszystko, co ludzie będą robić w nowym świecie, sprawi im radość. Biblia zapewnia: „Nie będą się trudzić na darmo” (Izajasza 65:21-23).

Najlepsza edukacja

W Biblii czytamy: „Wiedza o Jehowie napełni ziemię” (Izajasza 11:9). W raju ludzie będą korzystać z nieskończonej mądrości swojego Stwórcy, Jehowy, i poznawać Jego piękne dzieła. Nie będą wykorzystywać swojej wiedzy, żeby wytwarzać broń albo krzywdzić drugich (Izajasza 2:4). Będą natomiast uczyć się, jak żyć w pokoju z innymi i troszczyć się o ziemię (Psalm 37:11).

Niekończące się życie

Bóg tak przygotował ziemię, by każdy dzień sprawiał nam radość. Od początku chciał, żebyśmy żyli na niej wiecznie (Psalm 37:29; Izajasza 45:18). Dlatego „usunie śmierć na zawsze” (Izajasza 25:8). Biblia zapewnia też: „Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu” (Objawienie 21:4). Możliwość życia wiecznego Bóg da wszystkim ludziom — nie tylko tym, których uratuje z zagłady tego złego świata, ale też tym, których wskrzesi w nowym świecie (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15).

Już teraz miliony ludzi na całej ziemi przygotowuje się do życia w raju, który jest naprawdę bliski. Chociaż są niedoskonali, starają się być takimi osobami, jakie Bóg chce widzieć w nowym świecie. Jak to robią? Uczą się o Bogu Jehowie ‛oraz o tym, którego On posłał, Jezusie Chrystusie’ (Jana 17:3).

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak przeżyć koniec tego świata i znaleźć się w nadchodzącym lepszym świecie? Skorzystaj z bezpłatnego kursu biblijnego, który proponują Świadkowie Jehowy.