Czy ten świat się skończy?

Czy ten świat się skończy?

Być może słyszałeś, że Biblia mówi o końcu świata (1 Jana 2:17). Ale czy chodzi o zagładę ludzi? Czy nasza planeta stanie się bezludną pustynią albo przestanie istnieć?

NA OBA TE PYTANIA BIBLIA ODPOWIADA: NIE!

Co nie przestanie istnieć?

LUDZKOŚĆ

Co mówi Biblia: Bóg „nie stworzył jej [Ziemi] bez żadnego celu, ale ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (IZAJASZA 45:18)

NASZA PLANETA

Co mówi Biblia: „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia pozostanie na zawsze” (KAZNODZIEI 1:4)

CO TO OZNACZA: Według Biblii Ziemia nigdy nie zostanie całkowicie zniszczona. Zawsze będą mieszkać na niej ludzie. Czym więc jest koniec świata, o którym mówi ta Księga?

ZASTANÓW SIĘ: Biblia przyrównuje nadchodzący koniec świata do tego, co się wydarzyło w czasach Noego. Ziemia była wtedy „pełna przemocy” (Rodzaju 6:13). Jednak Noe był prawym człowiekiem. Dlatego Bóg ocalił Noego i jego rodzinę z potopu, w którym zgładził złych ludzi. Biblia tak to opisuje: „Ówczesny świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą” (2 Piotra 3:6). To był koniec tamtego świata. Ale pomyślmy: Czy wtedy przestała istnieć nasza planeta? Nie. Zginęli tylko źli ludzie. Kiedy więc Biblia mówi o końcu świata, nie chodzi o całkowite zniszczenie Ziemi. Chodzi o koniec złych ludzi, którzy na niej żyją, i instytucji, które stworzyli.

Co przestanie istnieć?

PROBLEMY I ZŁO

Co mówi Biblia: „Jeszcze tylko chwilka i już nie będzie niegodziwych, spojrzysz tam, gdzie byli, ale już ich tam nie zobaczysz. Natomiast potulni posiądą ziemię i będą się rozkoszować obfitym pokojem” (PSALM 37:10, 11)

CO TO OZNACZA: Potop z czasów Noego nie usunął zła raz na zawsze. Jakiś czas później niegodziwi ludzie znowu zaczęli krzywdzić innych. Ale wkrótce Bóg całkowicie usunie zło. Stanie się tak, jak powiedział psalmista: „Już nie będzie niegodziwych”. Jak Bóg tego dokona? Zrobi to za pomocą swojego Królestwa. Jest to ogólnoświatowy rząd, który będzie sprawował władzę z nieba nad ludźmi posłusznymi Bogu.

ZASTANÓW SIĘ: Czy przywódcy tego świata poprą Królestwo Boże? Biblia wskazuje, że nie. Wręcz przeciwnie — niemądrze przeciwstawią się temu rządowi (Psalm 2:2). Co z tego wyniknie? Królestwo Boże zastąpi wszystkie istniejące rządy, a samo „będzie trwać wiecznie” (Daniela 2:44). Zachodzi jednak pytanie: Dlaczego ludzie nie powinni rządzić innymi?

Rządy ludzi muszą się skończyć — dlaczego?

Co mówi Biblia: „Do człowieka, który idzie, nie należy nawet kierowanie swoim krokiem” (JEREMIASZA 10:23)

CO TO OZNACZA: Ludzie nie zostali stworzeni tak, żeby samodzielnie się rządzić. Wyraźnie widać, że nie są w stanie właściwie sprawować władzy nad innymi ani skutecznie rozwiązać ich problemów.

ZASTANÓW SIĘ: Encyclopedia Britannica zauważono, że poszczególne rządy nie potrafią „pokonać powszechnych wrogów ludzkości, takich jak ubóstwo, głód, choroby, klęski żywiołowe, wojny i inne formy przemocy”. Dalej powiedziano: „Niektórzy uważają, że znaczących postępów w walce z tymi problemami mógłby dokonać tylko jakiś rodzaj rządu globalnego”. Ale nawet gdyby wszystkie rządy połączyły siły, i tak władzę dalej sprawowaliby niedoskonali ludzie. Dlatego nie byliby w stanie trwale rozwiązać wymienionych wcześniej problemów. Taką możliwość ma tylko jeden rząd — Królestwo Boże.

Tak więc koniec świata, o którym mówi Biblia, nie jest czymś, czego dobrzy ludzie muszą się obawiać. Przeciwnie, to wspaniała wiadomość. Ten rozpadający się stary świat zniknie na zawsze. Bóg zastąpi go cudownym nowym światem.

Kiedy to się stanie? Biblijną odpowiedź znajdziesz w następnym artykule.