Kiedy nadejdzie koniec? Co powiedział o tym Jezus?

Kiedy nadejdzie koniec? Co powiedział o tym Jezus?

Jak pokazano w poprzednim artykule, kiedy Biblia mówi o końcu świata, nie chodzi o zagładę planety czy całej ludzkości. Chodzi raczej o koniec złych ludzi i instytucji, które stworzyli. Ale czy Biblia mówi, kiedy nastąpi ten koniec?

ZASTANÓW SIĘ NAD DWIEMA WYPOWIEDZIAMI JEZUSA NA TEMAT KOŃCA

„Dlatego stale czuwajcie, bo nie znacie ani dnia, ani godziny” (MATEUSZA 25:13)

„Wciąż miejcie oczy otwarte i stale czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy nadejdzie wyznaczony czas” (MARKA 13:33)

Żaden człowiek nie wie dokładnie, kiedy ma się skończyć ten zły świat. Jednak Bóg to wie. Wyznaczył konkretny czas — „dzień i godzinę” (Mateusza 24:36). Ale czy to znaczy, że w ogóle nie da się ustalić, czy koniec jest już bliski? Wcale nie. Jezus powiedział swoim uczniom, żeby zwrócili uwagę na szereg wydarzeń, które miały wskazywać, że zbliża się koniec.

ZNAK PODANY PRZEZ JEZUSA

Te wydarzenia miały być znakiem „zakończenia systemu rzeczy”. Jezus powiedział: „Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. W jednym miejscu po drugim będzie też głód i trzęsienia ziemi” (Mateusza 24:3, 7). Wspomniał też, że miały pojawiać się epidemie (Łukasza 21:11). Czy dostrzegasz wydarzenia, o których mówił Jezus?

W naszych czasach na całym świecie występują niszczycielskie wojny, głód, trzęsienia ziemi i trudne do opanowania choroby. Na przykład w 2004 roku potężne trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim wywołało tsunami, które zabiło jakieś 225 000 osób. A w ciągu roku i kilku miesięcy z powodu pandemii COVID-19 na całym świecie umarło około 2,6 miliona ludzi. Jezus powiedział, że właśnie takie wydarzenia miały wskazywać, że koniec świata jest bliski.

„DNI OSTATNIE”

Okres, który miał poprzedzać koniec świata, Biblia nazywa „dniami ostatnimi” (2 Piotra 3:3, 4). Jak podaje 2 List do Tymoteusza 3:1-5, te dni miał charakteryzować rażący upadek moralny (zobacz ramkę „ Tuż przed końcem świata”). Czy widzisz, że dzisiaj ludzie są samolubni, nieżyczliwi, chciwi i brutalni? To też jest dowód, że koniec świata jest bardzo bliski.

Jak długo będą trwały dni ostatnie? Biblia wskazuje, że nie będzie to długi okres. A co się wydarzy potem? Bóg zniszczy „tych, którzy niszczą ziemię” (Objawienie 11:15-18; 12:12).

BLISKI JEST RAJ NA ZIEMI!

Bóg wyznaczył już dzień i godzinę, kiedy zniszczy ten zły świat (Mateusza 24:36). Co więcej, Bóg „nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony” (2 Piotra 3:9). Daje ludziom możliwość, żeby poznali Jego zasady i się do nich stosowali. Dlaczego? Ponieważ chce, żebyśmy przeżyli koniec świata i cieszyli się życiem w nowym świecie — w raju na ziemi.

Bóg zapewnił ludziom ogólnoświatowy program edukacyjny, który pomaga im dowiedzieć się, co muszą zrobić, żeby żyć w raju pod panowaniem Królestwa Bożego. Jezus powiedział, że dobra nowina o tym Królestwie będzie głoszona na całej ziemi (Mateusza 24:14). I rzeczywiście, w 2019 roku Świadkowie Jehowy na całym świecie poświęcili ponad 2 miliardy godzin na przekazywanie innym biblijnej nadziei na przyszłość. Jezus zapowiedział, że właśnie taka działalność miała być prowadzona przed końcem świata.

Czas ludzkich rządów już prawie się skończył. Ale pamiętaj, że możesz przeżyć koniec świata i znaleźć się w raju na ziemi, który obiecuje Bóg. Następny artykuł wyjaśni, co możesz zrobić, żeby tak było.

Proroctwo Jezusa o „dniach ostatnich” daje nam podstawy do nadziei