Prawda o przyszłości

Prawda o przyszłości

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co przyniesie przyszłość? Biblia informuje, że już niedługo rozegrają się ważne wydarzenia, które odbiją się na wszystkich ludziach.

Jezus wyjaśnił, skąd będziemy wiedzieli, że „zbliża się Królestwo Boże” (Łukasza 21:31). Zapowiedział między innymi wojny, wielkie trzęsienia ziemi, klęski głodu i epidemie — i właśnie tego jesteśmy świadkami (Łukasza 21:10-17).

Oprócz tego z Biblii dowiadujemy się, że w „dniach ostatnich” rządów sprawowanych przez ludzi powszechne miało się stać złe postępowanie. Możemy o tym przeczytać w 2 Liście do Tymoteusza 3:1-5. Obserwując ludzi i bieżące wydarzenia, na pewno dostrzegasz, jak bardzo pokrywają się one z proroctwami biblijnymi.

Co to dla nas oznacza? Że już niedługo Królestwo Boże podejmie działania, dzięki którym życie stanie się o wiele lepsze (Łukasza 21:36). W Biblii Bóg obiecał, że ziemię i jej mieszkańców czeka wiele dobrych rzeczy. Zobaczmy kilka przykładów.

DOBRA WŁADZA

„Dano mu [Jezusowi] władzę, chwałę oraz królestwo, aby służyły mu wszystkie ludy, narody i grupy językowe. Jego panowanie będzie trwać wiecznie, nigdy nie przeminie, a jego królestwo nie zostanie zniszczone” (DANIELA 7:14)

Co to oznacza? Będziesz mógł się cieszyć życiem pod panowaniem najlepszego możliwego rządu, w którym Bóg wyznaczył na Króla swojego Syna.

DOBRE ZDROWIE

„Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’” (IZAJASZA 33:24)

Co to oznacza? Będziesz zdrowy i w pełni sprawny. Będziesz też mógł żyć wiecznie.

PRAWDZIWY POKÓJ

„Na całej ziemi kładzie kres wojnom” (PSALM 46:9)

Co to oznacza? Nie będzie już wojen i wynikających z nich cierpień.

NA ZIEMI BĘDĄ ŻYLI DOBRZY LUDZIE

„Już nie będzie niegodziwych (...) Potulni posiądą ziemię” (PSALM 37:10, 11)

Co to oznacza? Nie będzie złych ludzi. Na ziemi będą żyć tylko osoby chętnie słuchające Boga.

CAŁA ZIEMIA STANIE SIĘ RAJEM

„Pobudują domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść ich owoce” (IZAJASZA 65:21, 22)

Co to oznacza? Cała nasza planeta będzie piękna. Bóg wysłucha naszych modlitw o to, żeby Jego wola działa się „na ziemi” (Mateusza 6:10).