Prawda o Królestwie Bożym

Prawda o Królestwie Bożym

Jezus uczył swoich naśladowców modlić się: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Czym jest Królestwo Boże? Co robi już teraz? I dlaczego powinniśmy się modlić o jego przyjście?

Królem w Królestwie Bożym jest Jezus

Łukasza 1:31-33: „Masz mu nadać imię Jezus. Stanie się on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Bóg Jehowa da mu tron Dawida, jego ojca. Będzie królował nad domem Jakuba na zawsze, jego Królestwu nie będzie końca”.

Królestwo było głównym tematem nauk Jezusa

Mateusza 9:35: „Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie i nauczał w synagogach oraz głosił dobrą nowinę o Królestwie. Leczył też wszelkie choroby i wszelkie niedomagania”.

Jezus podał uczniom znak, po którym mieli rozpoznać, że nadejście Królestwa jest bardzo bliskie

Mateusza 24:7: „Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. W jednym miejscu po drugim będzie też głód i trzęsienia ziemi”.

Obecnie uczniowie Jezusa głoszą o Królestwie na całym świecie

Mateusza 24:14: „Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec”.